nieuws

Rijk kijkt naar wet stadsruilverkaveling

bouwbreed

Binnenstedelijke herverkaveling gaat hoogstwaarschijnlijk wettelijke geregeld worden. Momenteel lopen er al proeven met vrijwillige kavelruil.

Pilots op vrijwillige basis lopen al

Het is een gegeven dat grote uitleg als de Vinexlocaties niet meer zullen voorkomen. Binnenstedelijk bouwen en herstructurering is de opgave van de toekomst. Daarvoor zal herverkaveling soms nodig zijn.

“Als je dat vrijwillig wilt regelen, dan is er altijd wel een onwillige die niet mee wil doen. Daarom kijken we ook naar een wettelijk kader om die onwilligen mee te krijgen”, zegt directeur bouwen van het ministerie van Binnenlandse Zaken Meindert Smallenbroek.

Dan komt volgens hem al heel snel de Onteigeningswet om de hoek kijken. Het betekent in ieder geval ook dat herverkaveling afdwingen niet van vandaag op morgen geregeld is. Smallenbroek denkt eerder aan 2017/2018. Dan zou het een plek moeten krijgen in de Omgevingswet.

Doorstroming

Tijdens de bijeenkomst ‘Dilemma’s woonbeleid 2014’ van Management Producties bleek verder dat het voorspellen van de woningbehoefte en daarmee van de nieuwbouwbehoefte steeds lastiger wordt. Volgens Dorien Manting van het Planbureau voor de Leefomgeving zorgt de vergrijzing ervoor dat de doorstroming op de woningmarkt steeds geringer wordt. Daardoor stagneert de markt.

Smallenbroek was het grotendeels met haar eens, maar vindt wel dat de effecten van de economie onvoldoende tot uitdrukking komen in de ramingen van de woningbehoefte. Het rijksbeleid gaat vooralsnog uit van 500.000 tot een miljoen woningen die de komende dertig jaar aan de woningvoorraad moeten worden toegevoegd. “Maar ik had ook kunnen zeggen: tussen nul en één miljoen. We weten het niet”, aldus Smallenbroek.

Wel weet hij dat het met het grondbeleid nog niet goed zit. Uit cijfers van Deloitte blijkt dat tot nu toe gemeenten 3,3 miljard verlies hebben moeten nemen op hun gronden. En ook corporaties en marktpartijen hebben moeten afboeken.

Reageer op dit artikel