nieuws

Nationale raad bouwregels moet geschillen slechten

bouwbreed

Gemeenten gaan te krampachtig om met het Bouwbesluit, constateren experts uit de sector. Zij pleiten voor een Raad voor Nationale Bouwregelgeving (RNB).

Minister Blok neemt plan van Actieagenda Bouw in ontvangst

Dat blijkt uit een plan van de Actieagenda Bouw dat in het bezit is van Cobouw . EIB-topman Taco van Hoek, voorzitter van de denktank, overhandigt het voorstel maandag aan minister Blok.

De Raad voor Nationale Bouwregelgeving moet geschillen slechten over bouwkundige oplossingen die afwijken van het Bouwbesluit, maar volgens de indieners wel aan de regels voldoen. Gemeenten zouden nu onvoldoende openstaan voor deze gelijkwaardige oplossingen, zoals ze in het jargon worden genoemd. Dat komt vooral door gebrek aan deskundigheid bij gemeentelijke ambtenaren, oordelen de plannenmakers. Innovaties komen daardoor nauwelijks van de grond. Dat is kapitaalvernietiging, oordeelt de groep van deskundigen, onder wie een ambtenaar van minister Blok.

De groep komt met een verstrekkend voorstel. Bij twijfel zouden gemeenten verplicht advies moeten inwinnen bij de nog op te richten RNB. Binnen uiterlijk twee tot drie weken zou die raad duidelijkheid moeten verschaffen. Eenvoudige geschillen kunnen sneller worden opgelost. In een speciale database kunnen de uitspraken worden vastgelegd. De regering zou de leden van de onafhankelijke RNB moeten benoemen.

Als rijksadviseur kan de RNB ook op het gebied van toekomstige bouwregels uitkomst bieden, vervolgt het actieteam. De meeste comfortregels zijn volgens hen overbodig. Afschaffen van die regels zou de bouw jaarlijks 500 miljoen euro kunnen besparen, becijferde het Economisch Instituut voor de Bouw al eerder. De nieuwe RNB kan ook alternatieve systemen voor kwaliteitsborging aanwijzen en goedkeuren, staat in het advies.

De RNB kost naar schatting 2,75 miljoen euro per jaar. Een half miljoen is bedoeld voor de bezoldiging van raadsleden. Een benodigd expertisecentrum kost grofweg 1,5 miljoen euro. De overheid moet dat betalen, vinden de initiatiefnemers.

Helemaal nieuw is het idee voor een nationale bouwraad niet. Een commissie voor het beoordelen van ‘gelijkwaardige’ toepassingen op het gebied van brandveiligheid bestaat al.

Reageer op dit artikel