nieuws

‘Laat anderen delen in je eigen voorspoed’

bouwbreed

Bij temperaturen tussen de 40 en 50 graden bouwden medewerkers van bouwmaterialenhandel Imabo Esselink een meisjesverblijf voor een school in Burkina Faso. Het project markeerde het honderdjarig bestaan van het bedrijf in Middelharnis en het afscheid van directeur Teus van Dieren.

Onder de sponsoractiviteiten van Imabo Esselink en Esselink Beheer neemt humanitaire hulp in ontwikkelingslanden een belangrijke plaats in. Het project in Burkina Faso werd begeleid door Woord en Daad, een christelijke hulpverleningsorganisatie in Gorinchem. Beide bedrijven werken bij voorkeur samen met hulpverleners van christelijke signatuur, omdat die geloofsovertuiging aansluit bij de bedrijfsprincipes. ‘‘Een deel van je verdiensten hoort ten goede te komen aan de medemens die het minder goed heeft’’, is Van Dierens overtuiging. De ondernemer heeft zich verplicht jaarlijks een bedrag voor dit doel te reserveren. Het geld gaat het ene jaar naar een oogziekenhuis in Bangladesh en volgende jaar naar een boerencoöperatie in Nicaragua of microkredieten in Zuid-Amerika.

Helpen vanuit christelijke overtuiging betekent dat de ondersteuning niet ophoudt bij materiële zaken. ‘‘Wij willen ook een stukje van onze normen en waarden overbrengen. We zorgen daarom meteen ook voor christelijk onderwijs’’, aldus Van Dieren. Hoewel hij halverwege het afgelopen jaar afscheid nam van Imabo Esselink, blijft Van Dieren betrokken bij de sponsoractiviteiten van zijn vroegere bedrijf en bij die van Esselink Beheer, de BV die onder meer het geld beheert dat aan humanitaire hulp wordt uitgegeven.

Beide bedrijven hebben hun eigen sponsorbeleid. Imabo Esselink toont vooral betrokkenheid op regionaal en landelijk niveau. ‘‘Soms helpen we het streekmuseum, soms geven we geld aan een stichting die zich inspant een molen te behouden. Maar bij een internationale ramp zoals op de Filipijnen, springen we ook bij’’, vertelt Van Dieren. Voor het overige blijft de buitenlandse hulp de specialiteit van de beheermaatschappij.

Aan het project in Burkina Faso namen medewerkers van Esselink bouwmaterialen en van de vijf Gamma bouwmarkten deel. Twaalf personeelsleden werkten twee weken onafgebroken en vol inzet aan het nachtverblijf. Teus van Dieren, die zelf ook meebouwde, kijkt met genoegen op de reis terug. Hij vertelt er uitvoerig over, terwijl het niet zijn gewoonte is sponsorprojecten voor het voetlicht te halen. Laat de linkerhand niet weten wat de rechter doet, zegt de bijbel immers. Maar het honderdjarig bedrijfsjubileum rechtvaardigt een uitzondering, meent Van Dieren. Dat de publiciteit goed zou zijn voor de bedrijfsomzet wuift hij weg: ‘‘Ik verkoop heus geen vierkante meter gipsplaat of tegels méér als ik ruchtbaarheid geef aan onze sponsoractiviteiten.’’

Reageer op dit artikel