nieuws

Kennismigranten komen onvoldoende

bouwbreed Premium

Nederland moet succesvoller worden in het aantrekken van hoogopgeleide werknemers. Alleen al het zogenoemde topsectorenbeleid vraagt daarom, blijkt uit de Beleidsdoorlichting Arbeidsverhoudingen en -voorwaarden.

Voor topsectorenbeleid meer hoogopgeleiden nodig

“De topsectoren moeten nog sterker worden gemaakt. Om dat te bereiken werken overheid, bedrijfsleven, universiteiten en onderzoekscentra samen aan kennis en innovatie. Het aantrekken van buitenlands talent is daarbij een noodzaak”, zo valt te lezen. Bij die topsectoren behoren ook water en energie.

Het ministerie van Sociale Zaken heeft daarom een Kennismigrantenregeling ontworpen waardoor kenniswerkers eenvoudig in Nederland aan de slag kunnen. Het loopt echter allesbehalve storm. Het aandeel hooggekwalificeerde immigranten in de totale Nederlandse beroepsbevolking blijft steken op 2,4 procent. Gemiddeld komen de OESO-landen uit op 4,2 procent.

Suggesties

“Eenvoudige toelatingscriteria zijn kennelijk niet voldoende om ‘the best and the brightest’ aan te trekken”, aldus het ministerie. Zowel de OESO als de SER heeft al eens suggesties gedaan om het beleid wervender te maken, zoals het verlagen van het salariscriterium van de kennismigranten en de verlenging van het zoekjaar voor buitenlandse studenten.

Volgens het ministerie helpt dat echter onvoldoende. Omgevingsfactoren zoals de aanwezigheid van innovatieve en technisch hoogstaande bedrijven en mogelijkheden voor gezinsleden om zich te ontplooien, spelen een veel grotere rol. De SER komt daarover dit voorjaar met advies.

Geheel anders ligt het met de arbeidsmigratie aan de onderkant van de arbeidsmarkt. Het ministerie zit op dat gebied enigszins met de handen in het haar. Arbeidsmigranten van buiten de Europese Unie zijn nog wel te reguleren.

Het aantal lidstaten van de Europese Unie bedraagt echter 28 waarvan het leeuwendeel inmiddels vrijelijk in andere lidstaten mag werken. Ook het aanbieden van diensten mag dankzij Europese regels. Ondanks de crisis hebben veel arbeidsmigranten daar ook gebruik van gemaakt ondanks de dreigende en voorkomende uitbuiting.

Reageer op dit artikel