nieuws

Faillissementen bouw zetten nieuwe record

bouwbreed Premium

Het aantal faillissementen van vennootschappen in de bouw is in 2013 opgelopen tot 1367. Vorig jaar is voor de bedrijfstak op afstand het slechtste crisisjaar.

De faillissementsrechters in Nederland haalden volgens berekeningen van het Centraal Bureau voor de Statistiek vorig jaar de stekker uit 12.306 ondernemingen. Sinds het CBS in 1951 met de registraties begon, werd nooit eerder zo’n hoog aantal bereikt.

De cijfers worden sterk beïnvloed door de opkomst sinds de jaren negentig van de zelfstandigen zonder personeel. Het hoogtepunt van de faillissementen lag in de eerste helft van 2013, waarna de golf zichtbaar afzwakte.

De bouw heeft in de crisis forse deuken opgelopen. In 2009 haalden 1064 bedrijven de eindstreep niet. Het aantal faillissementen steeg in 2010 en 2011 naar respectievelijk 1159 en 1148 ondernemingen. In 2012 volgde de sprong naar 1526 gedwongen bedrijfsbeëindigingen. Met nog een versnelling naar 1658 faillissementen (inclusief eenmansbedrijven) in 2013.

Bij de cijfers opgeteld zijn nog niet de verdwenen firma’s uit de categorieën projectontwikkeling, infra en gespecialiseerde bouw. Van de ontwikkelaars gingen vorig jaar 99 bedrijven failliet.

De grond-, weg-, en waterbouw verloor achttien bedrijven. Van de specialistische bouwers gingen maar liefst 174 ondernemingen onderuit. Wat maakt dat bouwbreed vorig jaar 1949 ondernemingen hun deuren moesten sluiten.

Tegenslag

Uit de cijfers van het CBS blijkt dat de bouw tot de zwaarst getroffen sectoren behoort. Ook de handel had een jaar van tegenslag. In die bedrijfstak nam het aantal faillissementen vorig jaar met een vijfde toe tot 1854. Sterke groei is eveneens te zien bij informatie en communicatie (+50 procent) en de gezondheidszorg (+34 procent).

Bij de verhuurders en handelaren van onroerende goederen daalden daarentegen de faillissementen: met 8 procent tot 222. Ook de sector vervoer en opslag kreeg – vanwege de aantrekkende wereldhandel – minder faillissementen (-6 procent) voor de kiezen.

Reageer op dit artikel