nieuws

Europese Commissie stelt klimaatdoelen voor 2030

bouwbreed

Europese Commissie stelt klimaatdoelen voor 2030

De uitstoot van broeikasgassen met 40 procent verminderen en een bindende doelstelling van 27 procent hernieuwbare energie in 2030. Dat zijn dat hoofdelementen voor het klimaatbeleid tot 2030.

Juichend is Eurocommissaris Klimaatactie Connie Hedegaard. Gevochten heeft ze voor ambitieuze doelen en voor de verplichting voor landen die doelen ook te halen. Dat laatste is gelukt. Voor hernieuwbare energie is een bindend doel geformuleerd waar met name het Verenigd Koninkrijk mordicus op tegen was. Het doel van 27 procent is nauwelijks ambitieus. Dat wordt volgens deskundigen al gehaald als de trends van een business-as-usual scenario worden gevolgd.

Reageer op dit artikel