nieuws

Corporaties investeren in krimpregio’s

bouwbreed

Corporaties investeren in krimpregio’s

De Groninger woningcorporaties gaan zo’n 165 miljoen investeren in de bouw van 940 huurwoningen in de krimpgebieden. Tegelijkertijd worden 1620 sociale huurwoningen gesloopt.

De provincie Groningen, de gemeente De Marne en de regio’s Oost-Groningen en Eemsdelta hebben samen met de corporaties een programma opgesteld hoe de komende jaren de woningvoorraad aan te passen aan de dalende vraag. Dankzij de forse sloopopgave krijgen de corporaties een behoorlijke korting op de verhuurdersheffing. Die loopt in de 2014/2020 op tot 24 miljoen euro.

Dat geld gaan de corporaties gebruiken voor de bouw van de 940 nieuwe huurwoningen. Het mes snijdt daardoor aan twee kanten. De verwachte leegstand als gevolg van de krimp van het aantal huishoudens in de regio wordt bestreden. Daarnaast leidt het tot kwaliteitsverbetering en verduurzaming van de leefomgeving. Dat is op zich weer gunstig in de strijd tegen mogelijke verloedering.

Reageer op dit artikel