nieuws

Arbeidsmigratie blijft ook in 2014 hoog op de EU-agenda

bouwbreed

FNV Bouw is boos over de laksheid van de overheid en Avenue2 om de omstandigheden voor Portugezen bij de bouw van de A2-tunnel in Maastricht aan te pakken. De Britse premier David Cameron pleit voor aanscherping van regels rond arbeidsmigratie binnen de Europese Unie. Bulgaren en Roemenen mogen sinds 1 januari vrijelijk in andere EU-landen werken. Ongetwijfeld staat het onderwerp ook dit jaar hoog op de agenda.

Voor de BBC kondigde Cameron het zondag aan. Binnenkort maakt hij een roadshow langs Parijs, Berlijn en Madrid om duidelijk te maken hoe volgens hem in Europa moet worden omgegaan met arbeidsmigranten uit andere EU-landen. In elk geval moet het aanzienlijk lastiger worden voor die migranten om te profiteren van de in zijn ogen riante sociale voorzieningen in de westelijke EU-landen.

Met deze opstelling toomt de Britse premier al iets in op zijn eerder ingenomen standpunt dat een land gemakkelijker zijn grenzen moet kunnen sluiten voor arbeidsmigranten. Hem is duidelijk gemaakt door de Europese Unie dat daarvoor een heuse wijziging van het EU-verdrag nodig is. Vrij verkeer van goederen, diensten en personen is immers de basis van de Unie.

Ook in andere landen wordt de discussie gevoerd, zoals bijvoorbeeld in Frankrijk. Met name in Bretagne stijgt de werkloosheid onder de plaatselijke bevolking hard als gevolg van arbeidsmigranten uit vooral de zuidelijke lidstaten. In Frankrijk gaat de discussie echter geheel anders dan in Engeland.

Onderbetaling

Terwijl de Britten proberen regels zo te buigen dat het volstrekt onaantrekkelijk wordt om als arbeidsmigrant daar aan de slag te gaan, wil Frankrijk regels die onderbetaling en uitbuiting voorkomen. Gedachte daarachter is ongetwijfeld dat als werkgevers hetzelfde kwijt zijn voor arbeidsmigranten als voor autochtonen, zij geen behoefte meer zullen hebben die in te vliegen.

Het is de lijn die ook de Europese sociale partners aanhangen en die ze proberen ingang te doen vinden bij de Europese beleidsmakers. Daar winnen de verdedigers van het vrije marktdenken het echter nog steeds van de pleitbezorgers van een sociaal Europa. Het is ook de lijn die minister Lodewijk Asscher voorstaat met zijn denken over ketenaansprakelijkheid. Daarvoor kreeg hij echter niet de handen op elkaar in de Raad van ministers van Sociale Zaken.

Asscher heeft zich van het begin van zijn ministerschap aan, hard gemaakt voor de bestrijding van uitbuiting van arbeidsmigranten. In woord dan, denken de bouwbonden inmiddels. Rond de A2-tunnel zijn ze inmiddels minder te spreken over het gebrek aan voortvarendheid van de bewindsman.

Onderaannemer Rimec van Avenue2 houdt daar nog steeds 1000 euro per man per maand in op het loon voor reis- en verblijfkosten. Avenue2 doet daar niets aan, en ook Asscher verschuilt zich nu achter een onderzoek van de Inspectie SZW. De terugbetaling van het onterecht ingehouden bedrag is evenmin van de grond gekomen, ondanks beloftes van Avenue2. Dat kan zich niet langer achter onwetendheid over Rimec verschuilen.

Het lijkt er sterk op dat bouwwerkgevers noch overheid de problemen rond arbeidsmigratie echt serieus nemen. Anders zouden allang maatregelen genomen zijn om aan de praktijken een eind te maken.

Reageer op dit artikel