nieuws

Raad van State laakt ingewikkelde verhuurdershefing

bouwbreed

De tijdelijke heffingsvermindering die is opgenomen in het nieuwe wetsvoorstel voor de verhuurdersheffing vanaf 2014 doet ‘aanzienlijk afbreuk’ aan de eenvoud van de regeling.

In de Wet maatregelen woningmarkt 2014 regelt minister Blok (wonen) een tijdelijke heffingsvermindering waarmee maatschappelijk gewenste investeringen mogelijk worden. De wet noemt drie terreinen waar investeringen gestimuleerd dienen te worden: de aanpak van de woningvoorraad in Rotterdam-Zuid, de sloop van woningen in krimpgebieden en de transformatie van vastgoed.

Niet doen, vindt de Raad van State in zijn advies over de wet. De heffingskorting staat haaks op het voorgenomen beleid om het belastingstelsel te vereenvoudigen.’ Het doel dat met de heffingsvermindering wordt beoogd kan volgens de raad nauwelijks bereikt worden met een fiscale maatregel. Daarom adviseert de Raad van State een aparte financiële regeling te treffen om bepaalde maatschappelijk gewenste investeringen gerealiseerd te krijgen.

De nieuwe wet bouwt voort op de Wet verhuursderheffing, die alleen geldt voor 2013. De beoogde opbrengst van de verhuurdersheffing is 1,1 miljard euro in 2014 en loopt op tot 1,7 miljard in 2017. Dat is per woning in 2017 775 euro.

Reageer op dit artikel

Gerelateerde tags

Lees voordat u gaat reageren de spelregels