nieuws

Zorgen over investeringen

bouwbreed

Gemeenteambtenaren zijn bezorgd over de investeringen. Zij zien corporaties terughoudend worden, terwijl ze die wel nodig hebben.

Doelstellingen leefbaarheid niet gerealiseerd

Zonder de investeringen van corporaties in leefbaarheid halen de gemeenten de ambities niet. Dat zeggen bijna zes op tien ambtenaren in de woningmarktenquête van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) onder managers wonen. In de grote steden gaat het om bijna acht op de tien.

Met name kleinere gemeenten vrezen het ergste als corporaties zich steeds verder terugtrekken. De helft van de ambtenaren in die gemeenten denkt dat de decentralisatie van taken afhankelijk is van investeringen door corporaties op het terrein van leefbaarheid en maatschappelijke voorzieningen.

Ook verwachten vier op de tien managers een tekort aan sociale huurwoningen door verhoging van de huren en de verkoop van woningwetwoningen als gevolg van de verhuurdersheffing. In de grote steden vreest zelfs twee op de drie dit.

De samenwerking tussen gemeenten en corporaties achten zij ook niet om over naar huis te schrijven. Zeven op de tien managers klaagt dat het lastig is nu harde afspraken te maken. Zij wijten dit aan de afwachtende houding van corporaties over wat het kabinet behalve de verhuurdersheffing nog meer voor ze in het vat heeft.

Doorstroming

Momenteel zien de ambtenaren voor gemeenten drie hoofdopgaven: doorstroming op de huur- en koopwoningenmarkt, verduurzamen van de bestaande voorraad, en nieuwe financieringsarrangementen.

Voor alle drie is de medewerking en medefinanciering door corporaties essentieel. Twee op de drie managers vindt dan ook dat de afnemende investeringsruimte bij corporaties een probleem is van gemeenten en corporaties samen.

Het is dan ook niet verbazingwekkend dat eenzelfde percentage van de ambtenaren invloed wil uitoefenen op de strategische keuzes van corporaties in verband met de verhuurdersheffing. Overigens zijn de ondervraagden verdeeld over de vraag of corporaties inboeten aan investeringskracht na de verhuurdersheffing. Wel ziet een grote meerderheid inmiddels dat ze steeds meer moeten samenwerken met ontwikkelaars.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels