nieuws

Projectontwikkeling bijna gehalveerd

bouwbreed Premium

Corporaties hebben de afgelopen jaren op grote schaal gesneden in hun projectontwikkelingsactiviteiten. Van de 7 miljard euro aan lopende investeringen is nog maar 4 miljard over.

Investeringen corporaties van 7 miljard naar 4 miljard euro

Dat blijkt uit afgelopen week gepubliceerde gegevens van toezichthouder Centraal Fonds Volkshuisvesting (CFV). Daarmee is de ontwikkelfunctie van corporaties tussen 2008 en 2012 43 procent kleiner geworden.

Het CFV spreekt in het rapport Sectorbeeld 2013 van een trend. Corporaties richten zich volgens de toezichthouder steeds meer op het bestaande bezit en minder op projectontwikkeling en sloop- en vervangende nieuwbouwprojecten.

Dat hangt samen met hun verslechterde financiële positie, die behalve door de verhuurdersheffing ook wordt veroorzaakt door de verliezen die corporaties de afgelopen jaren hebben gemaakt op projectontwikkeling.

De verliezen uit deelnemingen van alle corporaties kwamen vorig jaar uit op 236 miljoen euro. Het jaar ervoor was het verlies nog 116 miljoen euro. In totaal is sinds 2008 1,3 miljard euro verlies geleden door projectontwikkeling. Deelnemingen zijn aparte organisaties waarin corporaties hun projectontwikkelingsactiviteiten verrichten.

De waarde van de grondposities van corporaties verminderde vorig jaar met 302 miljoen euro. In totaal is al 0,8 miljard aan grondwaarde verdampt bij de corporaties sinds de start van de crisis. Dat is 40 procent van de oorspronkelijke waarde.

Onderhoud

De focus op bestaand bezit is nog niet te merken aan de uitgaven voor onderhoud. Door bezuinigingen liggen de kosten met 1233 euro per woning bijna 200 euro lager dan in 2008. Het afgelopen jaar daalden de onderhoudskosten met 3,2 procent.

Bezuinigen op personeel vinden de corporaties een stuk moeilijker. Het aantal fte’s nam weliswaar in 2012 met 1,5 procent af, de reorganisaties die volgens het CFV op vrij grote schaal plaats hebben of gaan vinden, leiden nog niet tot een afname van de lasten. De netto bedrijfslasten namen in 2012 met 0,5 procent toe. Het CFV verwacht dat pas vanaf 2013 de reorganisaties besparingen gaan opleveren.

Reageer op dit artikel