nieuws

Overcapaciteit in veel plannen voor de woningbouw

bouwbreed Premium

De stadsregio Arnhem-Nijmegen heeft tot 2017 circa 20 procent woningen te veel in de plannen staan, blijkt uit een analyse van het EIB. Deze overcapaciteit is exemplarisch voor veel regio’s. Cobouw schetst in een serie artikelen de gevolgen voor de bouw.

In 2010 registreerde de provincie Gelderland dat de woningbouwplannen de behoefte ver overstijgen. Gemiddeld lag de plancapaciteit in de provincie 174 procent boven de voorspelde woningbehoefte. Onderzoeksinstituut Nirov was landelijk tot soortgelijke conclusies gekomen. Sindsdien dringt Gelderland er bij de gemeenten op aan bouwplannen uit te stellen of te schrappen. Echter, ondanks recente afboekingen van gemeenten op hun grond verdwijnen de plannen slechts mondjesmaat uit de boeken.

“Paradoxaal genoeg geldt dat hoe meer plannen gemeenten hebben, des te minder woningen daadwerkelijk worden gebouwd”, schreef commissaris van de Koning Clemens Cornielje eind mei aan Provinciale Staten. “Bij een groot aanbod zullen plannen immers onderling concurreren […] en is er veelonzekerheid voor investeerders en beleggers.”

Het schrappen van bouwplannen loopt echter vaak vast op de dreiging van planschade, een claim van gederfde inkomsten van ontwikkelaars die in het bestemmingsplangebied bouwrechten hebben. Naast overcapaciteit vraagt de bevolking tegenwoordig een ander soort woning dan de woning die in de plannen staat. Nieuwe woningbouwplannen die wél voorzien in een behoefte, vallen in de categorie overcapaciteit en krijgen daarom geen goedkeuring van de provincie.

Juridisch juist

Commissaris Cornielje stelt dat het mogelijk is planschade te voorkomen als “gekozen wordt voor de juridisch juiste aanpak”. Dit kost echter tijd, geeft hij toe. De gemeente Nijmegen reageert daarop in een zienswijze van juni 2013 dat “de provincie hier een wel erg positief beeld schetst van de mogelijkheden van het intrekken van bouwvergunningen. In de praktijk blijkt dat vaak erg lastig te zijn, zelfs als wordt gekozen voor de juridisch goede aanpak”.

Reageer op dit artikel