nieuws

ING: Bouwproductie daalt opnieuw in 2014

bouwbreed

De bouwproductie zal zich komend jaar nog niet herstellen. Het economisch bureau van ING voorziet een krimp van 1 procent. De bank ziet wel kansen als het om onderhoud van bedrijfsgebouwen en woningen gaat. Ook wat betreft de vooruitzichten voor de installatiesector is ING voorzichtig optimistisch.

Van onze redactie economie

Dat blijkt uit het gisteren gepubliceerde rapport ‘Visie op sectoren 2014’. De verwachte krimp is minder groot dan de voorgaande jaren. In 2012 slonk de productie van bedrijven in de woning- en utiliteitsbouw en infra gemiddeld met 7,5 procent, dit jaar eindigt de sector naar verwachting 5 procent in de min. “De flinke volumedalingen lijken voorbij”, stellen de onderzoekers.

In het tweede en derde kwartaal van 2013 is de bouwproductie voor het eerst sinds 2008 weer twee kwartalen op rij gegroeid. “Het is de herstel- en verbouwmarkt die in deze periode het groeipad in sloeg”, aldus de bank. “Steeds vaker wordt gekozen voor transformatie, renovatie of verduurzaming van bestaande gebouwen in plaats van nieuwbouw.” Ook voor komend jaar zal de onderhoudsmarkt iets groeien (0,5 procent). Dat is echter niet voldoende om de terugloop in met name de nieuwbouw van woningen en infrastructuur te compenseren.

Onderhoud en verbouw van woningen is jaarlijks goed voor een omzet van zo’n 10 miljard euro. Daarmee is deze markt, waarin voornamelijk kleinere bedrijven actief zijn, ongeveer even groot als de nieuwbouwmarkt.

Op lange termijn biedt de renovatie- en onderhoudsmarkt kansen voor bouwbedrijven, stellen de onderzoekers. “Deze markt is veel minder conjunctuurgevoelig dan de nieuwbouwmarkt.” Toetreding van nieuwbouwbedrijven tot de onderhoudsmarkt zet de prijzen echter wel onder druk.

Wat de vooruitzichten voor de installatiesector betreft is ING voorzichtig optimistisch. Komend jaar verwacht de bank stabilisatie van de omzet. “Installatiebedrijven die afhankelijk zijn van de nieuwbouw moeten nog rekening houden met een omzetkrimp, terwijl installateurs die zich richten op de onderhoudsmarkt, een lichte omzetgroei tegemoet zien.”

Inmiddels komt ongeveer 22 procent van de totale bouwproductie bij de installatiebranche terecht. De installateurs profiteren vooral van de groeiende vraag naar duurzame gebouwen. “Ook het aanpassen van woningen voor het toenemend aantal ouderen biedt kansen.”

Reageer op dit artikel