nieuws

Gendersensitief

bouwbreed Premium

Eindelijk lijkt de politiek het licht te zien. Althans, Wilma Mansveld. Wie? Wilma Mansveld, de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu die onder de vleugels van Melanie Schultz haar zegeningen over de ganse aardkloot mag uitstrooien. Teruggekeerd uit Warschau waar de grote VN-conferentie over klimaatverandering werd gehouden, moest zij een brief naar de Tweede Kamer sturen […]

Eindelijk lijkt de politiek het licht te zien. Althans, Wilma Mansveld. Wie? Wilma Mansveld, de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu die onder de vleugels van Melanie Schultz haar zegeningen over de ganse aardkloot mag uitstrooien.

Teruggekeerd uit Warschau waar de grote VN-conferentie over klimaatverandering werd gehouden, moest zij een brief naar de Tweede Kamer sturen over de uitkomsten. Nu staat het in de politiek heel slecht om te volstaan met het woord “niets”, maar dat was wel een adequate beschrijving geweest van dagenlange onderhandelingen.

Maar, zoals gezegd, dat doe je niet. Het andere uiterste is dan om zes pagina’s gewauwel over de Kamerleden uit te strooien.

In plaats van over klimaat, lijkt het wel alsof het een conferentie over seksen was. “Nederland heeft zich sterk gemaakt voor nadere concretisering van de uitwerking van het COP-besluit over genderbalans en gendersensitief klimaatbeleid”, schrijft onze Wilma. Ik hoop dat Kamerleden zich er niet voor schamen om haar te vragen waar ze het in vredesnaam over heeft. Betekent dit dat de mannen van deze aardkloot niet meer bang hoeven te zijn voor koude vrouwenvoeten in bed?

Maar het licht heeft ze wel gezien, zo blijkt uit het slot van haar brief. Ze heeft volgens eigen zeggen veel collega-ministers gesproken. En die hebben haar duidelijk gemaakt dat er overal ter wereld, van de Verenigde Staten tot aan Zuid-Afrika, nationale maatregelen ontworpen en genomen worden om klimaatverandering tegen te gaan. Alsof ze voor het eerst uit het raam kijkt wat er in de buitenwereld gebeurt. En alsof een wereldwijde aanpak niet beter is dan nationale maatregelen.

Voor de bouw is te hopen dat de komende twee klimaatconferenties – in juni in Lima en in december in Parijs – hetzelfde besluitvaardige karakter hebben als Warschau. Dat betekent voor de komende decennia volop werk aan nog hogere dijken en sterkere waterkeringen. En de baggeraars kunnen jaarlijkse zandsuppleties blijven uitvoeren. Maar dan moeten ze wel vrouwelijke pijpenmannen op de hoppers meenemen om gendersensitief te kunnen werken.

Reageer op dit artikel