nieuws

Gemeente en corporatie nog moeilijk door één deur

bouwbreed

De samenwerking tussen corporaties en gemeenten over het maken van woningbouwplannen, loopt nog verre van vlekkeloos. Dat blijkt uit onderzoek in opdracht van het ministerie van Binnenlandse zaken.

Corporaties en gemeenten kunnen het goed met elkaar vinden, zeggen ze nog beleefd in het onderzoek van Bureau Severijn. Maar kijkend naar de problemen die ze ondervinden bij de gesprekken over prestatieafspraken over woningbouw, blijkt de goede relatie niet zelden uit te monden in moeizame onderhandelingen.

Een op de zes corporaties ervaart problemen bij het maken van afspraken over woningbouw. Gemeenten zijn nog net iets ontevredener. Corporaties zien bijvoorbeeld dat gemeenten de prestatieafspraken “vergeten” zijn. Ook hebben sommige corporaties te maken met verschillende ambtelijke probleemeigenaren, waardoor het moeilijk afspraken maken is.

Traagheid

Een woonvisie ontbreekt bij veel gemeenten. En als de wil er al is om er een op te stellen, duurt het wel erg lang voordat die er ligt.

Mogelijk ligt de ambtelijke traagheid aan het, door corporaties geconstateerde, gebrek aan voldoende kwalitatieve en kwantitatieve inbreng. Vooral bij kleine gemeenten is dat het geval. Maar ook bij middelgrote gemeenten is de kwaliteit van de ambtenaren “onder de maat”, vinden sommige grote corporaties.

Grote corporaties hebben ook vaak last van kleine gemeenten bij het maken van bouwafspraken omdat colleges van deze gemeenten vaak teruggeflot en worden door de raad.

Opmerkelijk is dat alle geïnterviewden zeggen dat de door minister Blok voorgestelde nieuwe verhouding tussen corporaties en gemeenten niet gaat werken.

Sturing van de woningbouwafspraken moet vanuit de regio komen. Individuele prestatieafspraken worden als slechte zaak gezien.

De corporaties merken daarbij op dat het voor hen prettig zou zijn als te kleine gemeenten opgaan in grotere gemeenten van meer dan 100.000 inwoners. Daardoor kan expertise en kennis gebundeld worden.

Verhuurdersheffing

Afgelopen jaren zijn de prestatieafspraken minder hard geworden. De onderzoekers verklaren dat door de onzekerheid over de economie en de toekomst van corporaties. Ook wordt gewezen naar de verhuurdersheffing die een bom legt onder veel bouwintenties. Van alle externe factoren had dit de grootste impact.

Reageer op dit artikel