nieuws

Dertig kacheltjes in de klas en ook nog die computers

bouwbreed Premium

Tienduizend schoolgebouwen, gemiddelde leeftijd veertig jaar. Jaarlijks worden zeventig nieuwe leercentra opgeleverd. En dan gaat het alleen nog maar over het basisonderwijs.

< Vervolg van pagina 1

“ Laat de cijfers maar op je inwerken”, zegt Gertjan van Midden van de onderwijskoepel PO-raad. “In het huidige tempo zijn we ruim honderd jaar verder voordat al onze scholen vernieuwd zijn. Als we niet sneller werken, verergeren de problemen alleen maar. Gezorgd moet worden voor op tijd nieuwbouw en wettelijke regelgeving voor renovatie.”

Onderhoudstechnisch zijn volgens Van Midden de problemen nog wel te overzien. Maar kijk eens naar het energiegebruik, de duurzaamheid en de functionaliteit. Alsof – net als bij het werken op kantoren en in ministeries – het onderwijs niet aan sterke veranderingen onderhevig is. “Veertig jaar geleden had je alleen klassikaal onderwijs. Gangen met lokalen. Dat was het dan. Tegenwoordig werk je veel met computers en wil je met gedifferentieerd onderwijs maatwerk leveren voor de kinderen. Moet een gebouw dan nog wel uit de traditionele klassen bestaan?”

Van Midden wijst op het slechte binnenklimaat. Zo’n 80 procent van de scholen scoort een onvoldoende. “Alleen al die dertig kacheltjes in de klas, de leerlingen. En daar komen tegenwoordig de computers nog bij. Qua energieniveau zitten de meeste scholen in de lage klasse F. Duizenden euro’s vliegen het raam uit. Wat zou je doen als de verkoper aanprijst: prima auto, alleen nog in de klasse F. Dan ga je toch even verder kijken?”

Het slechte binnenklimaat in de scholen leidt aant oonbaar tot slechtere leerprestaties. Problemen ontstaan ten aanzien de concentratie, ademhaling en algeheel welbevinden. Martijn Verwoerd van Bouwend Nederland: “De problemen ten aanzien van het binnenklimaat zijn bij de politiek, de gemeenten en de scholen nog onvoldoende geland. Er bestaat invloed van de harde kant – het gebouw – op de leerprestaties. We geven gemakkelijk rugzakjes aan leerlingen die minder presteren maar hebben nauwelijks oog voor het effect van de gebouwen. Doe de dingen in de juiste volgorde. Zorg eerst voor een goede omgeving en kijk dan waarom sommigen minder presteren.”

De PO-raad dringt aan op stappen ter verbetering. Vanaf 2015 zullen de schoolbesturen – als de politiek instemt – verantwoordelijk worden voor zowel de binnenkant als de buitenkant van de gebouwen. Met de VNG wil de raad komen tot overeenstemming over de minimale voorwaarden waaraan een schoolgebouw moet voldoen. Een andere stap is de oprichting van het onafhankelijk en vraaggestuurd kenni scentrum Ruimte-OK in Eindhoven.

Reageer op dit artikel