nieuws

Sneller een bredere A58 Brabant doorbreder te kijken

bouwbreed Premium

Ingrid Koenen De bedoeling is de A58 minimaal drie tot vijf jaar sneller te verbreden dan gepland. Rijksgeld is er – 425 miljoen euro – maar pas vanaf 2023 en Brabant is bereid tot voorfinanciering, maar eist de rente terug in de vorm van innovaties.

Brabant wil rente terug in vorm van innovatie

Aan projectmanager Birgül Sönmez de schone taak tussen alle partijen door te laveren en de versnelling in hapklare brokken voor te bereiden. Halverwege 2015 moet duidelijk zijn of dat lukt, maar niet slagen vindt zij geen optie. Geen simpele taak, want het idee is om letterlijk ruimte in en om de weg te creëren waardoor concrete meerwaarde in de vorm van harde euro’s moeten worden verdiend.

“Deze voorfase zet nu in op drie terreinen tegelijk: we zijn bezig met een reguliere MIRT-verkenning om de mogelijkheden en onmogelijkheden in kaart te brengen, maar daarnaast willen we versnellen én innoveren. Die innovaties zijn nodig als keiharde stok achter de deur om de provincie te overtuigen geld in het project te stoppen. Brabant maakt de versnelde aanleg mogelijk, maar stelt als voorwaarde dat de rente wordt terugverdiend in de vorm van innovaties”, licht de projectmanager toe.

Bijzonder is dat Rijk, provincie en bedrijfsleven (Brabants-Zeeuwse Werkgeversvereniging, de Kamer van Koophandel en Bouwend Nederland) voor dit project alvast een gezamenlijke stichting hebben opgericht om de partijen makkelijker bij elkaar te brengen. Bijzonder is ook de bandbreedte langs de hele A58 waarbij allerlei opties openliggen voor extra activiteiten om extra geld in het laatje te brengen.

Duidelijk is dat een klassiek dbfm-contract niet de meerwaarde oplevert om het project te versnellen. Om de kans op succes te vergroten, is het hele Brabantse deel van de A58 onderdeel van de scope van het project. Het is namelijk de bedoeling alleen tussen Sint Annabosch-Galder en Tilburg-Eindhoven te verbreden naar twee keer drie rijstroken, maar is dat slechts eenderde van het totale traject van ruim 100 kilometer.

Groslijst

Commercie is daarbij geen vies woord, maar opties als tol of een volledige concessie zijn niet aan de orde. Een groslijst van adviesbureau PWC bracht alvast 47 miljoen euro op, maar voor de voorfinanciering is minimaal 148 miljoen euro nodig, blijkt uit diezelfde inventarisatie. “Om de kosten te dekken hebben we nog andere partijen nodig die plannen op tafel leggen en meer van zichzelf blootgeven om dit project tot een succes te maken.” Daarbij is te denken aan slimme energie-concepten, andere samenwerkingsvormen, vervlechting, technische oplossingen, maar ook aan bedrijventerreinen of andere ruimtelijke projecten die we aan de verbreding kunnen koppelen. Die hoeven niet per se meteen in het contract van de wegverbreding te komen, maar worden dan indirect gekoppeld. Eigenlijk liggen alle opties nog open, inclusief ruimte om te experimenteren. Het enige wat vaststaat is het budget”, schetst Sönmez. “Innovaties mogen overal op en langs het traject tussen Bergen op Zoom tot en met Eindhoven, want de weg eindigt bij Brainport Avenue. Dat is toch een van de meest innovatieve gebieden van ons land, dus wie weet wat daar nog voor briljante plannen vandaan komen.” Ze is ervan overtuigd dat een deel van de innovaties momenteel nog niet is uitgevonden. Die speelruimte brengt haar ook in een spagaat, want enerzijds willen partijen ruimte voor initiatieven, maar anderzijds zijn keuzes en harde toezeggingen pas mogelijk met duidelijke opties op tafel.

“Bij projecten als A27 Hoevelaken, de Brouwersdam en de weg van de Toekomst bij Oss zie je ook dat een andere aanpak ruimte oplevert voor innovatie. Die zoeken wij ook. We denken dan aan klassieke bouwpartijen, maar ook veel breder.” Ze heeft zichzelf nog twee jaar gegeven om daar tussendoor te laveren, maar wil eigenlijk begin volgend jaar al de eerste contouren duidelijk hebben. Versneld aanbesteden van het project is daarbij een optie.

Zie voor het haalbaarheidsplan van PWC:

Reageer op dit artikel