nieuws

Noord-Friesland: 48 miljoen euro voor herinrichting

bouwbreed Premium

Het project Franekeradeel-Harlingen gaat met 48 miljoen euro in de hand aan de slag met een integraal inrichtingsplan.

De winning van zout en gas zorgt in het Friese akkerbouwgebied Franekeradeel-Harlingen voor een bodemdaling van circa 30 centimeter. 2000 boerenbedrijven hebben last van een verslechterde waterafvoer, verzilting van het grond- en oppervlaktewater en vernatting van de percelen. De werkzaamheden in opdracht van de provincie omvatten onder meer de verhoging van de boezemkades, vervanging van een gemaal en bruggen, de aanleg van duikers en stuwen, ophoging van wegen.

De maatregelen moeten zorgen voor verbetering van de waterhuishouding en de landbouwstructuur. Daarnaast wordt gewerkt aan betere de recreatiemogelijkheden, cultuurhistorie en de leefbaarheid in de dorpen. Daartoe is bijna 6 miljoen euro gereserveerd voor de reconstructies van de dorpen Wijnaldum en Oosterbierum.

Sinds 2008 werkt men al aan het plan. De uitvoering staat gepland voor de komende acht jaar. In 2021 moet de uitvoering klaar zijn.

Reageer op dit artikel