nieuws

Nieuwe dijknormen besparen miljarden

bouwbreed Premium

De nieuwe rekenmethode om Nederland optimaal tegen water te beschermen betekent een ommekeer in het denken van deltacommissaris Kuijken en is ook nog miljarden goedkoper.

Rekenmodel legt focus op Rotterdam, Almere en Betuwe

Door te focussen op de gebieden Rotterdam, Almere en Betuwe kost de waterbescherming de komende jaren 3,7 miljard euro in plaats van 11,5 miljard euro. De besparing van 7,8 miljard euro past uitstekend in de krimpende infra-budgetten, waaraan ook de deltabegroting niet ontsnapt.

Deltacommissaris Wim Kuijken is enthousiast over de nieuwe rekenmethode die het economisch belang van een gebied centraal stelt bij het prioriteren van het beschermingsniveau. Hij is van plan het project ‘Economically Efficient Flood Standards to Protect the Netherlands against Flooding’ te gebruiken als basis voor de deltabeslissingen die komend jaar worden gepresenteerd: “De rekenmethode heeft op een unieke manier bijgedragen aan het verbeteren van de waterveiligheid van ons land en speelt een belangrijke rol in het deltaprogramma.”

De gebieden rond Rotterdam, Almere en de Betuwe verdienen de topprioriteit als het gaat om het voorkomen van een overstroming. Er wonen veel mensen en het zijn economisch zeer belangrijke gebieden. De gevolgen van een dijkdoorbraak zijn zo groot dat die daar ten alle tijden voorkomen moet worden, is de gedachte.

Doel is het beschermingsniveau in Nederland de komende jaren met een factor 10 te verhogen. Uitgangspunt is dat nu al jaarlijks een miljard euro wordt gestoken in de bescherming tegen het water, maar dan duurt het nog tot 2050 om het hele land te beschermen. Het gaat daarbij om 3500 kilometer aan dijken en duinen die 55 procent van Nederland beschermen tegen overstromingen.

Tijdens het vierde deltacongres – morgen – krijgen de bedenkers van de methodiek de Frans Edelman Award uitgereikt. Deze prestigieuze Amerikaanse prijs is gewonnen door het team van het CPB, de Universiteit van Tilburg, TU Delft, Deltares, HKV Consultants en het ministerie van Infrastructuur en Milieu. In het bijbehorende deltafonds zit al bijna een miljard euro en daar komt jaarlijks een miljard euro bij, maar dat is niet voldoende om het beoogde niveau van 2050 te halen.

Reageer op dit artikel