nieuws

Leegstand: de markt vraagt om sturing

bouwbreed Premium

Eigenaren van leegstaand vastgoed missen inkomsten terwijl allerlei kosten doorlopen. Een doodlopende weg. Bestuurders die het accent in het beleid willen verleggen naar de bestaande bouw zijn hun vriend.

De transformatie van leegstaande gebouwen komt trager op gang dan velen wensen. Sommigen wijzen erop dat de algehele vraag naar vastgoed slap is. Dat maakt het riskant te investeren in voor wat herbestemming dan ook.

Het laatste geldt relatief weinig in de regio Amsterdam. Het aanhoudende woningtekort jaagt woningzoekenden de stad uit. Dat toch veel gebouwen leeg staan, ook in populaire gebieden zoals de binnenstad, roept dan vragen op. Ook al valt aan de verhuur van woonruimte minder te verdienen dan aan de verhuur van kantoren, iets is altijd beter dan niets. Kantoren die kansloos zijn op de huidige markt, kunnen beter, al dan niet tijdelijk, van bestemming veranderen. Een reden waarom dit niet gebeurt, is dat weinig eigenaren hun bezit als volstrekt kansloos beschouwen. Terecht want klandizie voor kantoorruimte dient zich nog steeds aan, zij het minder dan een aantal jaren geleden. Maar het kan meezitten.

Eigenaren van kantoren zien collega’s graag ruimte uit de markt nemen. Bijvoorbeeld door transformatie ten behoeve van nieuwe doelgroepen. Behalve investeren, moesten die collega’s waarschijnlijk eerst ook flink afwaarderen. Als dat allemaal niet hoeft, is de gedachte wellicht: liever niet. Een beleid om de boekwaarde van kantoren sneller omlaag te krijgen, helpt de transformatie. De Amsterdamse wethouder Van Poelgeest zag recent juist het omgekeerde gebeuren: twee leegstaande kantoorgebouwen uit de failliete boedel van Eurocommerce in Amsterdam-Zuidoost die te koop werden gezet, werden door de bank van de markt gehaald toen duidelijk werd wat ze konden opbrengen. Deze lage prijs zou kunnen dienen als referentiewaarde voor meer kantoren, en daarmee forse afboekingen onontkoombaar maken. Kantooreigenaren kampen tevens met een prisoners dilemma. Wat het beste is voor iedereen, is alleen goed als iedereen het doet. De gedachte kan zijn: laat de concurrentie maar afboeken en transformeren, dan stijgt de kans dat jij de laatste kantoorklant krijgt.

Waar kantoren hun cyclus duidelijk hebben gehad, kan een gemeente relatief gemakkelijk de kantoorbestemming eraf halen en eigenaren planschade vergoeden. Als een gebouw als kantoor waardeloos is, is deze schade toch nihil. Ook heeft de gemeente met het openbare orde-argument een stevige stok achter de deur om eigenaren tot het inzicht te brengen dat nieuwe wegen onvermijdelijk zijn.

Reageer op dit artikel