nieuws

Installaties toprisico bij Gaaspertunnel

bouwbreed Premium

De grote bouwpartijen vechten een verbeten strijd om SAA3. Nog drie van de vijf consortia zijn in de strijd voor de bouw van de drie kilometer lange landtunnel dwars door de Bijlmer. De tunnelinstallaties hebben de hoogste prioriteit.

– De Gaasperdammerweg krijgt vijf buizen, waarvan de middelste in de ochtend- en avondspits van rijrichting zal wisselen. IXAS Zuid-Oost, SAAGA en Gaasperpoort zijn de drie consortia die nog meedingen naar het megacontract.

Op basis van de risicobeheersplannen van de consortia selecteerde Rijkswaterstaat de drie beste partijen: IXAS Zuid-Oost (Ballast Nedam, BIFM, Fluor, Heijmans) SAAGA (DIF, Hochtief, Volker Infra) en Gaasper Poort (BAM, TBI).

Daar bij zijn geen verrassende nieuwkomers en hebben alle grote bouwers met uitzondering van BAM aansluiting gezocht bij een grote Europese partij. De dbfm-contracten zijn bijna een exclusief feestje van de ‘grote vijf’, hoewel de perikelen bij de Tweede Coentunnel en A15 Maasvlakte-Vaanplein wel bewijzen dat de concurrentie moordend is en inschrijfprijzen laag zijn.

De consortia Gaasperpassage (Strukton/FCC/Imtech/MacQuire) en Aorta (Dura Vermeer/Besix) zijn inmiddels afgevallen. Inmiddels is de tweede dialoogfase met de drie overgebleven partijen begonnen en duurt het nog tot volgende zomer voordat de definitieve gunning plaatsvindt. Projectdirecteur Hans Ruijter van Rijkswaterstaat noemde bij het begin van de aanbesteding de tunnelinstallaties als eerste kritische succesfactor. Ook het aanvragen van alle vergunningen komt volledig bij de markt te liggen, met uitzondering van de openstellingsvergunning van de tunnel. Dat geldt verder voor het afstemmen van de plannen met belanghebbende partijen, zoals bewoners van Zuid-Oost, maar ook diverse bedrijventerreinen, ziekenhuis AMC, de metro en ProRail. Daarnaast zal de projectorganisatie scherp letten op het minimaliseren van de overlast tijdens de bouwfase die in 2015 zal beginnen en tot eind 2020 doorloopt.

De Gaasperdammerweg is het derde van de vijf SAA-projecten en het tweede dbfm-contract waarbij zowel ontwerp, bouw, financiering als twintig jaar onderhoud zijn gecombineerd. De A10-Oost (SAA1) is volop in uitvoering en begin december slaat de minister de officiële eerste paal voor de A1-A6 (SAA2). In totaal staat 4,7 miljard euro gereserveerd voor de wegverbredingen tussen Schiphol, Amsterdam en Almere.

Vertraagd

De laatste twee SAA-projecten (A6 en verdiepte bak bij Amstelveen) zijn flink vertraagd door de bezuinigingen bij het Rijk. Over een lengte van ruim 60 kilometer worden de wegen verbreed, waardoor honderd viaducten en vijf grote knooppunten moeten worden aangepast. De Hollandse Brug tussen die Flevoland met Noord-Holland verbindt, wordt een stuk breder en er komt een extra brug over het Amsterdam-Rijnkanaal.

Het derde project is in omvang een maatje kleiner dan het tweede project, maar is niet minder gecompliceerd. De Gaasperdammerweg dwars door de Bijlmer zal grotendeels in vijf tunnelbuizen verdwijnen. Het tunnelproject zal volledig volgens de nieuwe Tunnelstandaard worden uitgevoerd. Bij de landtunnel ligt cut & cover het meest voor de hand in de uitvoering, de twaalf kruisingen over en onder het tracé vormen een extra complicerende factor. Alle kruisende (spoor)wegen komen in de nieuwe situatie op maaiveld over de tunnel te lopen. Voor het overige wordt het tunneldak vooral ingericht als groen stadspark, twee keer zo groot als het Vondelpark. Vanwege de veiligheid is bebouwing op het tunneltracé bij wet verboden.

De plannen voor de Gaasperdammertunnel voorzagen in eerste instantie in vier tunnelbuizen. In het tracébesluit van maart 2011 waren de buitenste twee buizen, elk met drie rijstroken bestemd voor het lokale verkeer en de middelste twee, elk met twee rijstroken en een wisselstrook, voor het doorgaande verkeer. Inmiddels zijn de plannen omgegooid en is gekozen voor een vijfde tunnelbuis voor de wisselstrook in het midden van de tunnel die in de ochtend- en avondspits van rijrichting zal wisselen. Ook bijzonder is dat de tunnel halverwege kan worden verlaten door bestemmingsverkeer. De tunnel is in deze variant enkele meters smaller dan in de vorige (73 meter in plaats van 79 meter). Dat zorgt niet alleen voor lagere kosten, maar vereenvoudigt ook de bouwfasering. Even zag het er naar uit dat de Gaasperdammerweg de breedste tunnel van Nederland zou worden, maar de landtunnel in de A2 bij Leidsche Rijn spant momenteel de kroon met 76 meter.

Reageer op dit artikel