nieuws

Friesland ontstemd over schrappen aquaduct Joure

bouwbreed Premium

Na een uitstel van dik anderhalf jaar heeft minister minister Schultz van Haegen (infrastructuur en milieu) het tracébesluit voor het knooppunt Joure ondertekend. Gedeputeerde Sietske Poepjes (verkeer en vervoer) is tevreden, maar, zegt ze, de wijze waarop het doek viel voor het aquaduct bij Skarster Rien verdient geen schoonheidsprijs.

De fileproblematiek rond verkeersplein Joure wordt aangepakt. Omdat de spits vrijwel dagelijks zorgt voor opstoppingen en problemen wordt het plein tussen 2015 en 2017 veranderd in een verkeersknooppunt. De doorstroming op de A6 en de A7 kan vanaf dan vlotjes verlopen, de kern van Joure wordt goed bereikbaar en de omliggende dorpen worden niet langer geteisterd door sluipverkeer.

“De komst van het verkeersknooppunt is een grote stap voorwaarts want het huidige verkeersplein is echt niet meer van deze tijd”, zegt Poepjes. “Het is nog de enige rotonde in zijn soort in heel Nederland. In het algemeen ben ik dan ook heel tevreden over het tracébesluit.”

Dat mag dan in het algemeen gelden, als de aan de kant gezette plannen voor het aquaduct Skarster Rien ter sprake komen, verandert de provinciebestuurder van toon. “Het is heel erg spijtig en onverstandig dat het Rijk het aquaduct heeft afgeblazen. Er waren toezeggingen gedaan en die zijn gesneuveld vanwege bezuinigingen.”

Het aquaduct stond gepland in de rijksweg A6 bij Joure waar een brug ligt over de vaarweg Skarster Rien. Deze oeververbinding is in slechte staat. Om die reden gelden gewichtsbeperkingen voor het vrachtverkeer dat over de brug rijdt en dat is lastig voor de bevoorrading van bedrijven. Omdat de provincie er veel aan gelegen is om de problemen op te lossen stelden gedeputeerden voor het benodigde bedrag, 50 miljoen euro, voor de aanleg van een aquaduct voor te financieren. Minister Schultz was aanvankelijk bereid mee te werken. Uiteindelijk haakte ze af om geld te besparen. Zonder het aquaduct is de aanpak van verkeersplein Joure 20 miljoen euro goedkoper.

Poepjes heeft er geen goed woord voor over. “Het is echt een voorbeeld van Randstedelijk denken”, zegt ze. “Had deze situatie zich voorgedaan in het westen van het land, bijvoorbeeld in de regio Rotterdam, dan was er wel geld vrijgemaakt. Maar omdat Joure in de provincie ligt, is het niet belangrijk genoeg. En dat terwijl de aanleg van het aquaduct zowel een stimulans was geweest voor het bedrijfsleven als voor de gww-sector, die zwaar is getroffen door de economische crisis.”

Daar komt bij, verwacht Poepjes, dat de brug binnen tien jaar noodzakelijker wijze toch zal moeten worden vervangen, waardoor de kostenbesparing weg valt en er misschien zelfs meer geld moet worden uitgegeven. “Pure kapitaalvernietiging”, verzucht Poepjes. Met bovendien als gevolg dat er wederom ingrijpende werkzaamheden zullen worden uitgevoerd, wat gegarandeerd opnieuw ernstige verkeershinder met zich meebrengt. “Nou ja, laat ik er niet te lang bij stilstaan. De plannen die er nu liggen betekenen een enorme verbetering. Rijkswaterstaat verdient daarvoor een groot compliment. De samenwerking met het ministerie van Infrastructuur en Milieu mag trouwens niet leiden onder onze teleurstelling voor het wegvallen van de plannen voor een aquaduct.”

Reageer op dit artikel