nieuws

Fors meer emvi-contracten

bouwbreed

Het aantal emvi-contracten is ontploft sinds de invoering van de nieuwe Aanbestedingswet. Nieuw onderzoek van het EIB wijst uit dat het percentage is gestegen van 23 vorig jaar naar 79 vanaf april dit jaar.

Bij vier op de vijf gunningen weegt kwaliteit mee

Directeur Joost Fijneman van het Aanbestedingsinstituut is aangenaam verrast door de snelle uitwerking van de wet. De nieuwe wet schrijft sinds 1 april emvi voor, maar niemand had durven hopen dat gemeenten, provincies en waterschappen de regels zo snel zouden doorvoeren. Een ander positief cijfer is dat het aantal geïntegreerde contracten is verdubbeld van 12 naar 24 procent. Het EIB heeft daarvoor de twee gelijke kwartalen van voor en na invoering van de wet naast elkaar gelegd zodat de cijfers goed vergelijkbaar zijn. Zie www.cobouw.nl voor het volledige rapport.

De lagere overheden maken zelfs zo’n grote inhaalslag dat ze het Rijk hebben voorbijgestreefd. Daar blijft vooral het ministerie van Defensie op de laagste prijs gunnen.

Fijneman presenteerde gisteren de cijfers tijdens het jaarlijks symposium van de twee aanbestedingswaakhonden van Bouwend Nederland en Uneto VNI, maar wijst meteen op een keerzijde. Zowel het Aanbestedingsinstituut als de SMI hebben de handen vol aan het aanschrijven van opdrachtgevers die te hoge eisen stellen of vasthouden aan het gunnen op de laagste prijs.

Ronduit verontrustend is de tendens dat het aandeel van de prijs binnen de kwaliteitscriteria steeg van 42 procent naar 73 procent. “Kwaliteit krijgt nu weliswaar een kans bij een gunning, maar de prijs weegt zwaarder dan ooit.” Het stelt hem ook niet gerust dat overheden vooral de CO 2 -l adder voorschrijven als kwaliteitscriterium. “Een score op de ladder zegt echt nog niets over de beoogde kwaliteit van een project,” waarschuwt hij. Veel opdrachtgevers eiseninmiddels ook een plan van aanpak bij de beoordeling, maar ook die tendens lijkt niet alleen positief.

De indruk bestaat dat vooral de grote bedrijven die veel aanbestedingservaring daarvan profiteren en de wet heeft nu juist de bedoeling om ook kansen te bieden voor het mkb. “De weging daarvan is meestal niet transparant en een mooi rapportje lijkt zwaarder te wegen dan technische kennis”, krijgt Fijneman signalen van marktpartijen.

Reageer op dit artikel