nieuws

Stabiliteit in orderstroom houdt aan

bouwbreed

De bouw lijkt definitief over het dieptepunt heen, maar heeft tegelijkertijd de weg naar boven nog niet echt gevonden.

Werkvoorraad in bouw op zelfde niveau

Dat valt op te maken uit de conjunctuurmeting van het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB), die vandaag wordt gepubliceerd.

De orderportefeuille in de bouwsector bleef in september stabiel op 5,6 maanden. De burgerlijke- en utiliteitsaannemers zagen de werkvoorraad weliswaar met een tiende maand dalen tot 5,4 maanden, het orderboek van de grond-, weg- en waterbouwbedrijven steeg daarentegen met twee tiende maand tot 6,9 maanden.

Het aantal hoofdaannemers dat klaagt over een gebrek aan werk, neemt langzaam maar zeker ook af. Inmiddels heeft nog ‘maar’ 37 procent last van stagnatie bij de voortgang van het onderhanden werk. Een jaar geleden lag dat percentage op 43 procent.

Dat het dieptepunt in de sector voorbij is, blijkt ook uit de bedrijvigheid. Die nam voor 11 procent van de bouwers in september toe en bleef voor 66 procent van de bedrijven gelijk. Die percentages liggen hoger dan in dezelfde periode vorig jaar.

Vaarwater

Vorige maand werd al duidelijk dat de bouw in wat rustiger vaarwater terecht is gekomen. Ook toen noteerden de rekenmeesters van de bouw een stabilisatie in de orderportefeuilles. Uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) bleek bovendien dat de bouwproductie in het tweede kwartaal hoger lag dan het kwartaal ervoor.

De gunstige cijfers zijn vooralsnog geen aanleiding om personeel aan te trekken. Slechts 5 procent van de ondernemingen verwacht op korte termijn zijn werknemersbestand uit te breiden.

“Van de bedrijven beoordeelt de helft de huidige orderpositie nog als klein; één op de drie verwacht een krimp van het personeelsbestand”, verwoordt het EIB de voorzichtigheid die nog altijd in de markt leeft.

Meest optimistisch zijn de gww-bouwers. Van hen verwacht 15 procent meer personeel nodig te hebben door toenemende bedrijvigheid.

Reageer op dit artikel