nieuws

Sloop wacht veel huizen in Zeeuws-Vlaanderen

bouwbreed

Zeeuws-Vlaanderen wacht in de jaren tot 2040 een forse herstructureringsopgave. Zo’n 2400 woningen moeten in die periode worden gesloopt tegen een totaalprijs van zo’n 100 miljoen euro.

Dat blijkt uit de maatschappelijke kosten- en batenanalyse Zeeuws-Vlaanderen van het Economisch Instituut voor de Bouw. In het rapport wordt de herstructurering van de woningvoorraad betiteld als zijnde de zwaarste opgave die Terneuzen, Sluis en Hulst, de drie gemeenten in het gebied, te wachten staat.

Door het dalende bevolkingsaantal in de gemeente, zal de komende decennia de leegstand van in het bijzonder goedkope huizen sterk groeien. “Zonder nadere interventies zal de leegstand in dergelijke buurten en straten kunnen oplopen richting 30 procent”, zo staat in het onderzoek.

Weliswaar hoeft de 100 miljoen euro die de onderzoekers hebben becijferd voor de herstructureringsopgave, niet in een keer te worden opgehoest, maar dat neemt niet weg dat het gaat om een ingrijpende financiële opgave. Temeer daar het bedrag boven op de kosten van reguliere sloopwerkzaamheden komt. Het accepteren van de leegstand is volgens de onderzoekers nauwelijks een optie omdat de leefbaarheidsproblemen die dan ontstaan, nog meer geld zullen kosten dan het opkopen en slopen van incourante woningen.

Door het aanbod van nieuw te bouwen goedkope huurwoningen te beperken, kunnen kosten worden bespaard. Ook het in beperkte mate accepteren van leegstand kan de kosten drukken. Bovendien kan een deel van de overtollige woningen worden gerenoveerd en samengevoegd zodat ze weer te slijten zijn. Niettemin staat Zeeuws-Vlaanderen voor een grote opgave. Volgens het onderzoek moet herstructurering tijdig worden aangezwengeld. Om de kosten te dekken kan een regionaal herstructureringsfonds worden opgericht. Dat revolverende fonds zou dan moeten samenwerken met marktpartijen.

Daarnaast biedt de toenemende migratie uit België kansen om de problemen op te vangen. Doordat veel Belgen afkomen op de relatief laaggeprijsde huizen in het gebied, kunnen de kosten van herstructurering worden gedrukt.

Reageer op dit artikel