nieuws

Slib drogen in tuinbouwkas goedkoop en duurzaam

bouwbreed Premium

Tauw heeft een low-tech manier gevonden om energie en geld te besparen bij de slibeindverwerking. Door dit slib duurzaam (voor) te drogen in kassen, wordt bespaard op transport- en verwerkingskosten.

Het ‘ontwaterde’ slib dat doorgaans wordt vervoerd, bevat nog altijd 75 tot 80 procent water. Door op locatie meer water te onttrekken, kunnen de slibverwerkingskosten volgens het adviesbureau met 25 tot 50 procent worden gereduceerd. Droging in kassen is een methode die gemakkelijk decentraal kan worden toegepast. In het buitenland is hier al ervaring mee opgedaan. Slib dat in kassen is gedroogd, heeft een drogestofgehalte van 70 procent (vergelijkbaar met compost of bruinkool) en kan direct gebruikt worden als biobrandstof. Doordat het slib met behulp van deze laagwaardige warmte een hogere verbrandingswaarde krijgt, wordt een reductie op primaire energiebronnen verkregen van circa 30 procent. Tauw, Wageningen UR, Wetterskip Friesland en Waterschap Zuiderzeeland onderzoeken door middel van businesscases de mogelijkheden voor slibdroging in kassen voor heel Nederland.

Reageer op dit artikel