nieuws

Schrijfgroep niet blij met regels 
aanbestedingen

bouwbreed Premium

De schrijfgroep van de Gids Proportionaliteit is niet blij met nieuwe regels die het Rijk stelt voor aanbestedingen onder de drempel. Wellicht wordt hiermee het doel van de wet, meer kansen voor het midden- en kleinbedrijf, ondermijnd.

Aanleiding is een circulaire van minister Blok voor Wonen en Rijksdienst van eind augustus. Daarin staan regels voor aanbestedingen waarop, vanwege een geringe omvang, niet de Europese procedure van toepassing is. Blok geeft per categorie aan welke aanbestedingsvorm gebruikt moet worden.

Dit is tegen het zere been van de schrijfgroep. Ook in de proportionaliteitsgids staan regels voor opdrachten onder de Europese drempel. Het Rijk kiest nu in een aantal gevallen voor een lichtere procedure.

Dit betekent minder rompslomp voor de overheid, maar mogelijk ook minder toegang voor ondernemers tot overheidsopdrachten. Zo wil Blok de enkelvoudige onderhandse procedure toestaan bij leveringen en diensten tot een waarde van 50.000 euro en voor werken tot 1,5 ton. Volgens de gids zou je echter vanaf zo’n 20.000 euro meerdere aanbieders aan tafel moeten verzamelen.

Waar voor diensten Blok een openbare aanbesteding helemaal niet nodig vindt, geeft de schrijfgroep een voorkeur aan voor de openbare aanbesteding vanaf een ton.

De schrijfgroep wilde het type procedure nadrukkelijk niet volledig afhankelijk maken van de omvang van de opdracht, wat in de circulaire wel lijkt te gebeuren. Er zou altijd gekeken moeten worden naar de marktomstandigheden. De groep voelt zich daarin gepasseerd door het kabinet en richtte zich een maand geleden met die klacht tot de Tweede Kamer.

Minister Kamp van Economische Zaken, eerstverantwoordelijke voor de Aanbestedingswet, ziet het probleem echter niet. Hij schrijft aan de Kamer dat de circulaire als een invulling van de wet en de gids moet worden gezien. De schrijfgroep heeft aangegeven “zich niet te kunnen vinden” in die uitleg van de bewindsman, aldus Kamp zelf. De schrijfgroep komt zelf nog met een reactie naar de Kamer.

Reageer op dit artikel