nieuws

Reesink voorziet verdubbeling omzet dankzij overnames

bouwbreed Premium

Koninklijke Reesink verwacht dat de omzet in 2014 “ruimschoots” zal verdubbelen. De toename van de bedrijfsinkomsten wordt volledig veroorzaakt door de overnames die het concern dit jaar deed.

Reesink zag de geconsolideerde omzet over de eerste negen maanden van het jaar 3 procent hoger uitkomen dan in dezelfde periode een jaar eerder. De autonome omzet was 4,3 miljoen euro lager, in vergelijking tot dezelfde periode een jaar eerder. Het bedrijfsresultaat (ebitda) was licht hoger ten opzichte van dezelfde periode 2012.

Door een reeks overnames is het concern “anno nu” volgens het concern echter “nauwelijks” te vergelijken met Reesink eind 2012. Zo werd half oktober de overname van Pon Material Handling Europe aangekondigd, terw ijl rond diezelfde datum een deel van de activiteiten van Jans-VanGemeren Mechanisatie werd binnengehaald.

Tegelijkertijd werd ingegrepen bij de staaltak van Reesink Industries, die zwaar te leiden hadden onder de malaise in de bouwsector. De staalactiviteiten werden geconcentreerd in Zutphen. Het concern wilde bovendien minder afhankelijk worden van “bouwgerelateerde afnemers” en richtte zijn pijlen op de industrie, meldde Reesink eerder dit jaar in het jaarverslag. Deze ingreep heeft geleid tot een resultaatverbetering, constateert Reesink nu, “maar door achterblijvende volumes en marges in de markt is het resultaat nog niet op het gewenste peil”.

Het concern signaleert bovendien dat de markten waarin het bedrijf via onder meer Construction Equipment actief is positieve ontwikkelingen laten zien, al worden ze ook getroffen door “terughoudendheid in investeringsbereidheid”.

Gezien de onzekerheid in de “diverse markten en het wisselend afzetpatroon bij onze bedrijven” durft het concern geen financiële verwachtingen voor boekjaar 2013 te geven. Als gevolg van met name de overname van de activiteiten van Pon zal de omzet in 2014, het eerste volle jaar van consolidatie, “meer dan verdubbelen”.

Reageer op dit artikel