nieuws

Oppositie schaliegas groeit

bouwbreed

De kans dat er in Europa ooit schaliegas gewonnen gaat worden, daalt met de dag. De groeiende oppositie wil steeds strengere regels voor winbedrijven.

Roep om strengere regels neemt toe

Nadat eerst het Europees Parlement zich al heeft uitgesproken voor het verplicht stellen van een milieueffectonderzoek naar elke schaliegaswinlocatie, heeft het Comité voor de Regio’s, het belangrijkste adviesorgaan van de Europese Commissie bevolkt met regionale en lokale overheden, dezelfde eis op tafel gelegd. Net als onder meer de drinkwaterbedrijven zijn zij als de dood voor verontreiniging van bodem en grondwater door het zogenoemde fracken.

In een verklaring, opgesteld door het Ierse raadslid Brian Meaney, waarschuwt het comité ervoor dat strikte regels nodig zijn om potentiële milieu­schade van schaliegas te voorkomen en de bescherming van de gezondheid van burgers te verzekeren. Belangrijke reden om met deze verklaring te komen is bovendien dat winning van schaliegas op geen enkele manier tot duurzame energiewinning leidt. “De EU moet veiligheden inbouwen om burgers te beschermen door strenge regels te stellen aan de schaliegaswinners. Ook moet niet vergeten worden dat schaliegas geen oplossing is voor onze energiebehoefte in de toekomst”, aldus Meaney.

Milieueffectrapport

Bij die regels hoort absoluut de verplichting een milieueffectrapport op te stellen. Dat verhoogt de transparantie die winbedrijven moeten betrachten. Nog belangrijker is dat zij daarin ook moeten aangeven welke chemicaliën zij gebruiken bij het fracken. Daaruit zijn dan weer de potentiële gevaren voor bodem en grondwater te halen waardoor problemen mogelijk voorkomen kunnen worden, is het officiële standpunt.

Maar niemand binnen het Comité voor de Regio’s (CoR) zal er een traan om laten als schaliegas nooit wordt gewonnen in Europa. Daarbij spelen ontegenzeggelijk de toenemende aantallen publicaties in en uit de Verenigde Staten een rol die aangegevn dat schaliegaswinning voor grote problemen kan zorgen.

Bovendien beseffen de lokale autoriteiten vaak beter dan nationale overheden dat zij direct met de bevolking te maken hebben als in hun buurt schaliegas gewonnen wordt.

Reageer op dit artikel