nieuws

‘Nieuwbouwprijzen verder omlaag’

bouwbreed Premium

Nieuwe producten ontwikkelen tegen scherpe prijzen. Dat is wat de bouw te doen staat om te komen tot een hogere woningproductie. Bij de huidige nieuwbouwprijzen kan die niet van de grond komen, weet Co Poulus van ABF Research.

ABF Research: Groei woningvraag komt van onderkant markt

Zijn bureau heeft zijn jaarlijkse Primos-prognose voor de woningbouwmarkt gereed. Overheden kunnen hieruit opmaken wat de behoefte is aan woningen en andere voorzieningen in hun werkgebied. De gegevens, tegen betaling beschikbaar, bieden ze een gedetailleerder inzicht dan algemene prognoses over de woningbehoefte, legt Poulus uit. “Sinds een paar jaar zelfs tot op buurtniveau.”

De gedachte dat de bouw vanzelf aantrekt zodra door het oplopende woningtekort de prijzen weer stijgen, is volgens hem misplaatst. Het veronderstelde marktmechanisme kan volgens hem zijn werk niet doen omdat de vragers die in de knel komen aan de onderkant van de markt zitten. Feitelijk geen markt.

Poulus ziet niet snel grote aantallen mensen onder een brug slapen. Wel verwacht hij mogelijk sociale problemen. Nog langer moeten wachten op een sociale huurwoning bijvoorbeeld. Of bij elkaar blijven in plaats van scheiden, terwijl de rek uit het huwelijk is.

Jongeren die het ouderlijk huis niet kunnen verlaten, woningzoekenden die zich behelpen door het huren van een kamer of vakantiewoning. Het kan gebeuren als alternatieven ontbreken. In hoeverre een en ander maatschappelijk acceptabel is, moet de politiek bepalen, onderstreept Poul us. Over de mate waarin het woningtekort oploopt als de bouwproductie de komende jaren niet aantrekt, zijn de diverse onderzoeksinstituten eenduidig. D e discussie gaat over de vraag in hoeverre er voldoende woningen kunnen komen en onder welke omstandigheden.

Dat binnenstedelijk bouwen door lagere prijzen onhaalbaar zou worden, vindt Poulus twijfelachtig. Aan de behoefte ligt het niet, ziet hij, temeer omdat de nieuwe vraag voor een flink deel komt door éénpersoonshuishoudens. “Ik denk dat de bouwsector aan zet is om te komen met slimmere, kostenefficiënte oplossingen. Bijvoorbeeld voor het herontwikkelen van bestaande gebouwen.” Bi j gemeenten ziet hij soms nog ruimte voor grondprijsverlaging. “Als bouwers goedkope huurwoningen kunnen aanbieden zonder onrendabele top voor de corporaties, kunnen ze er zekervan zijn dat ze opdrachten krijgen.”

Reageer op dit artikel