nieuws

Middel tegen angst voor staatssteun

bouwbreed

Middel tegen angst voor staatssteun

Ontwikkelaars en gemeenten zijn bang dat hun handelwijze als staatssteun wordt aangezien. Dat is bijvoorbeeld het geval wanneer bij gewijzigde marktomstandigheden heronderhandeld moet worden om tot contractaanpassing te komen.

Zo’n zaak speelt in Leidschendam-Voorburg, waar de Europese Commissie eist dat de gemeente 6,8 miljoen euro terugvordert van een marktpartij. Deze marktpartij zou ongeoorloofd voordeel hebben. Dit soort zaken leidt tot grote onzekerheid. Jan Fokkema en Nicolette Zandvliet van de Neprom pleiten voor gecoördineerde actie. Zij hebben de eerste aanzet gegeven tot een ‘framework,’ een praktisch en werkzaam stelsel.

Lees verder het opinieartikel: Angst voor staatssteun werkt verlammend

Reageer op dit artikel