nieuws

Mansveld wil aanscherping Europese energiedoelen

bouwbreed Premium

De Europese Unie moet zichzelf ambitieuze klimaat- en energiedoelen opleggen in de strijd tegen klimaatverandering. Dat zegt staatssecretaris Wilma Mansveld.

Scherpere doelen zijn goed voor de economische groei, leveren miljoenen banen op en zorgen dat het aandeel duurzame energie in de energievoorziening, vindt Mansveld. Daarom roept zij de ministers van de twaalf andere groene-groeilidstaten op om de lat na 2020 hoog te leggen.

Binnen de Europese Unie pleit Nederland voor een broeikasgasreductie van ten minste 40 procent in 2030 ten opzichte van 1990. Dat is in ieder geval nodig om het hoogste doel, beperking van de opwarming van de aarde tot 2 graden Celsius, te behalen. Weliswaar kost het nu geld, maar het scheelt kosten voor klimaatverandering in de toekomst, vindt Mansveld.

Ook de Nederlandse economie kan haar voordeel doen met ambitieuze doelen. Veel Nederlandse bedrijven beschikken over hoogwaardige kennis op het gebied van water, milieu en landbouw. Zij spelen al in op klimaatverandering. “Daar kan onze economie wel bij varen. Die kennis is immers een sterk exportartikel”, aldus Mansveld.

In klimaatkringen is verheugd gereageerd op de uitspraken. Na de aanscherping van het klimaatbeleid in het Regeerakkoord, is het later juist weer afgezwakt. Verwacht wordt nu een verdere aanscherping.

Reageer op dit artikel