nieuws

KPMG: Aannemer laat inschakelen vergroot risico

bouwbreed Premium

Het relatief laat inschakelen van aannemers bij bouwprojecten is de belangrijkste oorzaak van tijd- en kostenoverschrijdingen. Dat blijkt uit onderzoek van KPMG en de TU Delft.

De onderzoekers bestudeerden tientallen projecten en interviewden daarbij twintig grote aannemers, opdrachtgevers, ontwikkelaars, projectmanagers en adviseurs.

Volgens KPMG en de TU Delft is het betrekken van de aannemer na de ontwerpfase de hoofdreden dat een project niet binnen de afgesproken tijds- en kostengrenzen blijft. Dat kan zich uiten in kostenoverschrijven en/of het niet halen van de planning. Bij tweederde van de bouwprojecten worden aannemers pas na het ontwerp bij het project betrokken. Van de overige contractvormen komt design & construct vaker voor dan dbfmo en bouwteam.

Toch leidt het laat inschakelen van de aannemer niet altijd tot overschrijdingen, menen de onderzoekers. Het gaat erom dat de juiste beheersmaatregelen worden genomen. “Deze maatregelen zijn soms zacht van aard en kunnen te maken hebben met samenwerking, communicatie, vertrouwen en sfeer.”

Ruzie

“Zacht” zijn ook veel van de andere faalfactoren die KPMG en de TU Delft zagen. Ze ontdekten er in totaal elf. Ruzie, een slechte sfeer en slechte communicatie zijn voorbeelden van zachte faalfactoren.

Ook de rol van de opdrachtgever is belangrijk. Als de besluitvorming niet adequaat verloopt, heeft het hele project er last van.

Beginnen met bouw voordat ontwerp is uitgedetailleerd is ook een risico. Het werken met een bouwmethode die niet aansluit bij het (complexe) ontwerp is dat ook. Verder is volgens de bouwers de organisatie op de bouwplaats cruciaal, inclusief de veiligheid en de logistiek.

Als laatste faalfactoren worden genoemd: een team dat niet competent genoeg is, en een planning die slecht is uitgewerkt en geen onzekerheidsmarges heeft.

Reageer op dit artikel