nieuws

Gww-sector worstelt nog steeds met social return

bouwbreed Premium

De toepassing van social return in het oosten van Nederland is nog altijd een lappendeken van regels. Bijna tot wanhoop van de gww-aannemers.

Enquêtes Infraplatform Bouwend Nederland Oost bevestigen bestaand beeld

Een grote variëteit in de wijze van opname van social return in de aanbestedingsdocumenten, al dan niet gebruiken van drempelbedragen, de definitie van de doelgroep en verschillende wijzen van werving en selectie.

Dat zijn zo de ervaringen van gww-aannemers met social return.

Uit de enquêtes komt naar voren dat inmiddels 64 procent van de overheden in het oosten social returnbeleid heeft. Vooral waterschappen en kleinere gemeenten doen er nog niet aan, maar zijn wel voornemens dit te doen.

Opdrachtnemers ervaren het fenomeen over het algemeen als extra werklast. Vooral het vele overleg dat moet worden gevoerd, zien zij als belastend. De grootste ergernis en ook de grootste moeite geven eisen zoals 5 procent van de projectsom en het vinden van geschikte kandidaten. Juist in de gww-sector moet maatwerk gevraagd worden vanwege de enorme diversiteit in hoeveelheid arbeid in een project.

Brochure

De enquêtes bevestigen het beeld dat al langer bestaat. Vorig jaar al liet MKB Infra een brochure door TNO maken over de manier waarop juist in de gww-sector social return het beste gestalte zou kunnen krijgen. Voorzitter Daan Stuit wees er toen al op dat maatwerk absoluut noodzakelijk is.

Nog belangrijker vond hij toen dat de inzet van mensen met afstand tot de arbeidsmarkt een structureel karakter moet hebben. Daarbij ligt het contracteren van de opleidingsinstituten meer dan voor de hand.

Dat is ook de insteek van het oostelijke initiatief Infra Werkt. Stichtingsvoorzitter Karin Rog vertelde in mei dit jaar dat werklozen die via social return binnenkomen eerst een acht weken durende opleiding krijgen in Holten. Tot nu toe kunnen zij dat doen met behoud van uitkering.

Rog begreep toen overigens ook het nut van het nu gepubliceerde onderzoek niet. Handvatten maken zoals MKB Infra dat een jaar geleden gedaan heeft, acht zij nuttiger.

Reageer op dit artikel