nieuws

‘Groningen wil geen directief bolwerk zijn’

bouwbreed Premium

Groningen wil niet langer tegenover bouwers staan, maar met co-creatie initiatieven van de grond krijgen. Wethouder Roeland van der Schaaf schuift tegenwoordig regelmatig met de bouwers aan tafel.

“De reactie van de gemeente op verzoeken van bouwers was standaard: als het niet in het beleid past, doen we het niet. Groningen heeft na zelfonderzoek de directieve aanpak verwisseld voor een aanpak met meer overleg.” Roeland van der Schaaf, wethouder Ruimtelijke Ordening in de gemeente Groningen: “We hebben de woningen hard nodig op de lange termijn.”

De stad lanceert in juni 2013 het Bouwoffensief. Een platform waar alle partijen, gemeente, bouwers, corporaties, architecten, ingenieurs, aan tafel zitten. De gemeente moet af van het imago dat ze als een bolwerk ideeën over de stad uitrolt. “De tijd is voorbij dat je als gemeente macht, regels en geld inzet om de omgeving naar je hand te zetten.” Nu wil de gemeente op basis van gelijkwaardigheid aan tafel zitten met bouwers en initiatiefnemers. “We willen niet langer tegenover elkaar staan, waarbij we intern overleggen en de andere partijen een briefje sturen, waarop die ander weer een briefje terugstuurt. Daar gaat zoveel tijd in zitten, die kun je beter gebruiken door direct met elkaar te overleggen. We moeten blij zijn met elk initiatief dat naar ons toe komt, juist in deze tijd.”

Een voorbeeld van een van de maatregelen die uit het bouwoffensief is gerold is het verlagen van de parkeernorm van 0,3 naar 0,1. “Doordat de ruimte in de binnenstad schaars is, impliceert de parkeernorm dat bij de bouw van een appartementencomplex ook een parkeergarage gebouwd moet worden. Veel projecten zijn om die reden niet doorgegaan. In Groningen wonen veel studenten die vaak geen auto hebben, zodoende konden we de parkeernorm verlagen.”

Olieavonden

Om de gang erin te houden, zijn de zogenoemde olieavonden ingevoerd. “Als een project vastzit gaan we net zolang met iedereen bij elkaar zitten tot er een oplossing is.” Naarmate de vergadering langer duurt raken mensen vermoeider en zijn ze eerder genegen toenadering te zoeken. “Een voorbeeld van een project dat op die manier van de grond is gekomen is het initiatief Heartbreak Hotel. Iemand liep rond met het idee voor een tijdelijk onderkomen voor mensen die in echtscheiding liggen. Maar hij had geen gebouw en geen businesscase. Nu gaan ze daar een gebouw voor hergebruiken.”

De gemeente zoekt nadrukkelijk meer dan alleen een faciliterende rol. “We hebben maatschappelijke ambities waaraan we actief willen werken. We zoeken verbinding en cocreatie.” De gemeente probeert het leven van een bouwer makkelijker te maken door bijvoorbeeld sneller antwoord te geven op vragen. “Daarnaast onderzoeken we wat we kunnen doen om de woningmarkt te helpen. Met een erfpachtconstructie kunnen we de prijs van nieuwbouwwoningen iets verlagen. Het rondkrijgen van hypotheken is een struikelblok, daarom onderzoeken we met de provincie, gemeente Hoogezand-Sappemeer en Rabobank mogelijkheden voor een hypotheek voor men-sen met een tijdelijk contract. “

“We hebben problemen met stilvallende projecten, net als iedereen”, beaamt Van der Schaaf. Een aantal grote bouwprojecten heeft Groningen op de rails, zoals herinrichting van de oostzijde van de Grote Markt, de zuidelijke ringweg en de nieuwbouwwijk Meerstad. Daarnaast kan de stad aanspraak maken op de Zuiderzeegelden. Geld dat beschikbaar kwam toen de snelle OV-verbinding met de Randstad wegviel. Een groot deel daarvan gaat naar verbeteringen van het openbaar vervoer, herinrichting van het stationsgebied. Meer algemene economische impulsen zoals uitbreiding van de onderzoekscapaciteit van het Universitair Medisch Centrum komen ook in aanmerking. “Het ziekenhuis wordt de komende 5 tot 10 jaar uitgebreid met onderzoeksgebouwen. Die bouwopgave is acht keer zo groot als waar we nu mee bezig zijn aan de Grote Markt.”

Groei

De NVM voorspelt in haar jongste rapport dat de woningmarkt in Groningen samen met die van Amsterdam het snelst herstelt. “Alles ten noorden van Zwolle is rood, daarin is alleen Groningen een blauwe vlek.” De stad is met 195.000 inwoners de achtste van Nederland. “Volgens voorspellingen van het CBS en PBL zijn we in 2025 met 228.000 inwoners de vijfde stad. Of dat zo is moet nog blijken, maar we zijn zeker sterk groeiend in een krimpregio. Nergens zie je dat contrast zo sterk als hier.” Het levert wel eens scheve gezichten op. “Het gevoel bestaat dat de stad de regio leegtrekt, maar zo werkt het niet. Het is geen Sim City waarbij je plukjes mensen kunt verplaatsen.”

De stad probeert de provincie te helpen met kennisuitwisseling over bijvoorbeeld wijkvernieuwing en sterke vervoersverbindingen tussen stad en regio. “We moeten in het grensgebied aantrekkelijke dingen blijven doen. We willen niet al het groen volbouwen. Vanuit het centrum ben je met 10 minuten fietsen in landelijk gebied, waar heb je dat nog?”

Reageer op dit artikel