nieuws

Forse leegstand kantoren binnen Groene Hart

bouwbreed

Plannen voor kantoorontwikkelingen in het Groene Hart lopen niet in de pas met de leegstand van kantoorruimte in dit gebied.

De zogeheten Groene Hart-gemeenten willen in totaal 270 hectare grond gebruiken voor de ontwikkeling van nieuwe kantoren en bedrijfsruimten, terwijl 50 hectare kantooroppervlak leeg staat. Dat wil zeggen 70 procent van de totale oppervlakte van leegstaande bedrijfsgebouwen.

Bij elkaar opgeteld is in het Groene Hart bovendien 320 hectare beschikbaar voor kantoorontwikkelingen. De Stichting Groene Hart vindt dat te veel, zo blijkt uit het rapport ‘Leegstand van kantoren in het Groene Hart’ dat de organisatie heeft gepubliceerd. “Met zoveel leegstand getuigt het reserveren voor nieuwe ontwikkelinen van nog eens ruim 270 hectare extra gronden niet van een reële toekomstvisie”, zo staat in het onderzoek.

Om de problemen het hoofd te bieden, noemen de onderzoekers verschillende opties. Zo kan de leegstand van kantoren worden teruggedrongen door bedrijventerreinen op te knappen. Hierdoor wordt er tegelijkertijd voor gezorgd dat binnen het Groene Hart minder ruimte hoeft te worden vrijgemaakt voor nieuwe kantoren. Die maatregelen moeten dan echter niet beperkt blijven tot het verbeteren van de openbare verlichting en het verbreden van toegangswegen, stelt de stichting.

Zo wordt geadviseerd braakliggende gronden op bestaande bedrijventerreinen te gaan gebruiken en leegstaande gebouwen te transformeren .

Verder is het nodig dat gemeenten, provincies en marktpartijen gaan samenwerken om de leegstandproblematiek aan te pakken. Ook moeten er duidelijke plannen komen voor de renovatie, herontwikkeling en transformatie van de kantoren.

In het onderzoek wordt gewezen op de forse leegstand van kantoren in Gorinchem. Daar is 30.000 vierkante meter kantoorruimte beschikbaar terwijl er ook nog 48 hectare grond gereserveerd is voor nieuwe kantoor ontwikkeling. In Gouda is het aantal leegstaande kantoren nog iets groter. Het gaat hier om ruim 35.000 vierkante meter.

Een andere concentratie van leegstand is te vinden in de gemeenten Woerden, Zuidplas en Vianen. Deze hebben bij elkaar opgeteld 22 hectare ofwel 20.000 vierkante meter leegstaande kantoren. De rapporteurs tekenen daarbij aan dat de leegstand vermoedelijk nog groter is omdat niet alle leegstaande panden te koop staan of te huur worden aangeboden.

Reageer op dit artikel