nieuws

Flevoland wil modernisering van opwekken windenergie

bouwbreed

Meer duurzame energie met minder windmolens. Die gedachte vormt de grondslag voor een plan van de provincie Flevoland om grondeigenaren, molenaars en bewoners van het landelijk gebied projectplannen te laten maken voor windmolenparken.

De plannen moeten de basis vormen van een regioplan dat onder andere het opwekken van duurzame energie gaat stimuleren. “Doel is om meer megawatts op te wekken met minder windmolens: opschalen en saneren”, zo staat in een toelichting van de provincie.

Vanaf 2017 worden windmolens vervangen. De nieuwe molens komen geconcentreerd in windmolenparken of in zogheten lijnopstellingen binnen het landelijk gebied. De huidige generatie windmolens staat verspreid over het landschap.

Deelnemers aan de planvorming krijgen ondersteuning vanuit de Federatie Windverenigingen Flevoland (FWF). Zij is het aanspreekpunt namens de initiatiefnemers. Momenteel is een plan van aanpak in de maak waarbij in kaart wordt gebracht welke mogelijkheden er ruimtelijk en economisch zijn voor een tweede generatie windmolenparken.

Inmiddels is aan de Federatie Windverenigingen Flevoland een subsidie toegekend van 340.000 euro. De financiële injectie komt uit het Europese Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling 2007-2013 (POP2). Dit is een Europees subsidiepotje van waaruit projecten worden ondersteund die het platteland leefbaarder moeten maken.

Bij de FWF zijn vijf gebiedsverenigingen aangesloten, die de plannen moeten trekken. Deze tellen inmiddels achthonderd leden. De organisaties maken het voor bewoners van Zuidelijk en Oostelijk Flevoland mogelijk te investeren in de productie van windenergie.

Reageer op dit artikel