nieuws

Experiment met welstandsvrij bouwen in gemeente Utrecht

bouwbreed Premium

De gemeente Utrecht past zijn welstandsbeleid aan. In dat verband worden op korte termijn twee welstandvrije gebieden aangewezen.

Het gaat om een bedrijventerrein en een woonwijk. Burgemeester en wethouders van Utrecht schrijven dat aan de gemeenteraad. Het welstandsvrij maken van een bedrijventerrein en een woonwijk dient als experiment dat inzicht moet geven in de vraag of vrijstelling van welstand op grote schaal kan worden toegepast. In de binnenstad en bij monumenten blijft welstandstoezicht gehandhaafd. Op langere termijn willen burgemeester en wethouders een drastische herziening van de welstandsnota. Daarbij worden vertegenwoordigers van verschillende stadsdelen betrokken.

Verder blijkt uit de brief dat bouwplannen die zijn ingediend bij een prijsvraag ter advies kunnen worden voorgelegd aan de Commissie Welstand en monumenten. Dat neemt niet weg dat deze ontwerpen om voor een vergunning in aanmerking te komen toch langs de welstandscommissie moeten. Bij het vernieuwen van de welstandsnota is dit echter een discussiepunt. Vooralsnog wordt bij iedere vergunningaanvraag getracht deze zo soepel mogelijk te laten verlopen. Deskundig ambtelijk advies over het ingediende ontwerp hoort hier bij.

Reageer op dit artikel