nieuws

Eenmansbedrijf
in bouw maakt
zelden verlies

bouwbreed Premium

Eenmanszaken in de bouw die al opgericht zijn voor de crisis uitbrak, draaien amper verlies. Twee op de drie bedrijven behalen winstmarges boven de 50 procent.

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) noemt de kracht van de eenmanszaken in de bouw opvallend, de sector is immers zwaar getroffen. Dat de kleine bouwers zulke goede resultaten behalen, ligt volgens de statistici aan de specialisatie in het onderhoudswerk. Ook in crisistijd blijven voldoende reparaties en klussen voorhanden.

Van de in 2007 opgerichte eenmanszaken in de bouw heeft slechts 1,5 procent een negatieve winstmarge. Ook wie later is begonnen, bezit goede kansen. Van de in 2011 gestarte bedrijven draait 3,5 procent met verlies.

Het CBS signaleert dat van de vroege starters (in 2007) 27,6 procent een winstmarge behaalt van meer dan 75 procent. Twee op de vijf kleine bouwers realiseert 50 tot 75 procent winst. Een kwart pakt altijd 25 tot 50 procent winst. Hoe jonger de eenmansbedrijven, hoe kleiner de winstmarge. Ervaring betaalt zich blijkbaar uit.

Het CBS constateert dat over de gehele linie genomen driekwart van de eenmansbedrijven die in 2009 begonnen nog steeds bestaat. De overlevingskans is nog hoger als de eenpitters al voor 2007 begonnen zijn. Over alle sectoren bekeken boekt 8,9 procent van de bedrijven die in 2007 begon, verlies. Met een score van 1,5 procent steken de bouwers daar gunstig bij af.

Reageer op dit artikel