nieuws

Clustering komt nog veel te veel voor

bouwbreed Premium

De doelen van de Aanbestedingswet worden nog niet gehaald. Zowel opdrachtgevers als opdrachtnemers zien verbeteringen in de aanbestedingspraktijk, maar er is nog een wereld te winnen.

MKB Infra evalueert Aanbestedingswet

Eerlijker concurrentie, minder administratieve lasten, meer kansen voor het midden- en kleinbedrijf door onder meer minder opdrachten te clusteren en meer uniformiteit in de procedures; dat waren zo ongeveer de doelen van de nieuwe Aanbestedingswet die per 1 april van kracht is geworden. Daar moet nog het nodige aan gebeuren, blijkt uit onderzoek van USP Marketing in opdracht van MKB Infra.

Meer uniformiteit zien 38 procent van de opdrachtnemers en 44 procent van de opdrachtgevers. Eerlijker concurrentie ondervindt 31 procent van de opdrachtnemers en 26 procent van de opdrachtgevers. Lagere administratieve lasten daarentegen wordt maar weinig waargenomen. Volgens de onderzoekers kan dit te maken hebben met de extra energie die in emvi-aanbestedingen (economisch meest voordelige inschrijving) gestopt moet worden.

De tevredenheid over de wet is aan opdrachtnemerskant voor een belangrijk deel afhankelijk van de vraag voor wie ze werken. Bedrijven die meer dan de helft van hun omzet bij gemeenten weghalen, zijn minder te spreken over de wet dan bedrijven die meer dan de helft bij andere overheidsopdrachtgevers genereren.

Dat is curieus te noemen, omdat ook blijkt dat relatief gezien het Rijk, gevolgd door provincies en waterschappen, nog het meeste onnodig clustert in de ogen van de opdrachtnemers. Meer dan de helft kan daardoor niet meedingen naar opdrachten waar ze zichzelf wel toe in staat achten.

Aan de andere kant is de wat negatieve houding richting gemeenten wel begrijpelijk als gekeken wordt naar de rapportcijfers die opdrachtnemers de verschillende overheden geven. Over de hele linie scoren gemeenten dan een onvoldoende. De slechtste cijfers worden gegeven voor transparante beoordeling van inschrijvingen (5,2) en het opstellen van heldere emvi-criteria (5,7). Ook qua gestelde eisen scoren gemeenten laag met een 5,8. Andere aanbesteders haalden wel een voldoende.

Reageer op dit artikel