nieuws

‘Zet rem op bouw van kantoren nabij treinstations’

bouwbreed Premium

Het beleid om kantoren te ontwikkelen nabij stationslocaties moet op de schop. Het accent moet komen te liggen op het terugdringen van leegstand en het herbestemmen van lege kantoren.

Deze zogeheten herprioritering van nieuwbouwlocaties moet voorrang krijgen boven het bouwen van kantoren nabij stationslocaties. Nieuwbouw gaat ten koste van bestaande kantoorlocaties bij ov-knooppunten. Dat stellen de onderzoekers Karst Geur (Universiteit Twente), Hans Koster (VU Amsterdam) en Gert de Visser (StedenbaanPlus).

De wetenschappers tekenen daar bij aan dat hun conclusies ook gelden voor andere ov-knooppunten. Zij spreken over ‘knooppuntkannibalisme’. “De bouw van kantoren op nieuwe ov-knooppunten gaat deels ten koste van bestaande knooppunten”, leggen de onderzoekers uit. Als voorbeeld noemen ze twee nieuwe knooppunten in de Zuidelijke Randstad, de Kop van Zuid en Leidschenveen. De groei van deze locaties gaat ten koste van oude knooppunten. Ook blijkt dat stationslocaties in de Zuidelijke Randstad even vaak met leegstand van kantoren te maken hebben als andere stationsgebieden. In het algemeen geldt dat kantoren nabij zulke plaatsen niet per definitie aantrekkelijker zijn als vestigingsplaats dan kantoren op andere plekken.

Reageer op dit artikel