nieuws

Overdracht bedrijf moet eenvoudiger

bouwbreed

Door mislukte opvolging of overnames verdampen miljarden euro’s aan omzet en eigen vermogen. Henk Kamp, minister van Economische Zaken werkt aan een oplossing.

Miljarden verdampen bij overnames

Dat schrijft hij in een brief aan de Tweede Kamer. Kamp voorspelt dat het aantal bedrijfsoverdrachten de komende jaren verder toe zal nemen. Hij baseert zich op een onderzoek van het Center of Entrepreneurship. In 2005 bedroeg het aantal bedrijfsoverdrachten naar schatting 15.000, in de periode 2009-2011 was dat jaarlijks 23.000.

De gemiddelde duur van een overdracht is 4,3 jaar. Ongeveer 100.000 ondernemingen zijn in verschillende fasen bij een bedrijfsoverdracht betrokken. Dat aantal zal stijgen door de vergrijzing.

Het center schat dat jaarlijks met de overdrachten ongeveer 128.000 tot 137.000 banen gemoeid zijn, 5,7 tot 7,9 miljard euro omzet en 2,3 tot 3,2 miljard euro eigen vermogen. Mislukte bedrijfsoverdrachten leiden tot een verlies van 0,9 tot 1,3 miljard euro aan kapitaal en circa 50.000 banen. Reden voor het kabinet om een plan van aanpak voor te stellen.

Dit najaar gaat minister Kamp om tafel met betrokken organisaties voor een verdere inventarisatie van mogelijk nog ontbrekende knelpunten. De knelpunten die het center nu al signaleert, vormen reeds voldoende aanleiding om de nodige acties te ontwikkelen, schrijft Kamp.

Ondernemerspleinen

Zo bestaat er bij de Kamer van Koophandel een overdrachtspakket dat nu onvoldoende bekend is. Dat moet in ieder geval verbeteren. Ook binnen de toekomstige Ondernemerspleinen kan meer aandacht worden gegeven aan bedrijfsoverdrachten en bedrijfsovernames.

Vanuit wetenschappelijke hoek, waar tot nu toe weinig aandacht was voor het fenomeen bedrijfsoverdracht en -opvolging, komen er dit jaar toevallig enkele publicaties. Daar laat de minister het niet bij. Hij zal een analyse laten maken van de macro-economische effecten van bedrijfsopvolging versus bedrijfsbeëindiging en de precieze werking van de overdrachtsmarkt.

Nu al zijn een aantal regelingen en fiscale faciliteiten verbeterd met het oog op met name bedrijfsopvolging. Niettemin kennen de regelingen nog knelpunten. Die wil minister Kamp zonder meer gaan aanpakken. In hoeverre dit probleem in de bouwsector speelt, is onduidelijk.

Reageer op dit artikel

Gerelateerde tags

Lees voordat u gaat reageren de spelregels