nieuws

Miljoenennota 2014 puntsgewijs

bouwbreed Premium

Miljoenennota 2014 puntsgewijs

Tijdens de traditionele opening van het parlementaire jaar is de miljoenennota gepresenteerd. Lees de belangrijkste maatregelen voor de bouw op een rij.

 

 

 

• budget Schultz en Mansveld: 10,3 miljard euro.

• prijsindexatie krijgt Schultz niet langer uitgekeerd van het ministerie van Financiën. Dat betekent een bezuiniging van 1,6 miljard euro tot 2028 volgens Bouwend Nederland.

• 400 miljoen euro extra voor beheer en onderhoud infrastructuur boven het bedrag van 34 miljard euro dat reeds is gereserveerd.

• 300 miljoen (vanaf 2015) voor betere benutting bestaande wegen.

• 100 miljoen euro extra voor waterkwaliteit.

• 70 miljoen euro voor Kierbesluit.

• 25 miljoen voor implementatie Omgevingswet.

• 35 miljoen euro extra voor het revolverend fonds energiebesparing. Totaal van 185 miljoen euro. Met private financiering moet het fonds 740 miljoen euro omvatten.

• afschaffing btw-integratieheffing.

• krimpgebieden, Rotterdam-West en transformatie van kantoren zijn vrijgesteld van de verhuurdersheffing.

• 400 miljoen euro beschikbaar voor energiebesparende maatregelen in de sociale woningbouw sector.(woonakkoord).

• kredietinstelling Qredits krijgt 30 miljoen extra voor leningen aan kleine bedrijven die van de banken niets krijgen. Banken en institutionele beleggers leggen 45 miljoen euro in.

• pensioenfondsen en verzekeraars zetten samen met kabinet een Nederlandse Investeringsinstelling op. Het kabinet legt 10 miljoen in voor opstartkosten.

• 140 miljoen euro voor een nieuw Defensiecomplex bij Schiphol. 133,5 miljoen euro staat in 2013 op de begroting, de rest in 2014.

• 65,3 miljoen euro voor energiebesparingsmaatregelen van Defensie tot 2019.

• 85,6 miljoen euro voor de nieuwbouw van het landelijk Opleidings- en Kenniscentrum CKmar (LOKKmar) van Defensie.

Reageer op dit artikel