nieuws

Kerkrade wil vergoeding schade verzakte huizen

bouwbreed

Kerkrade wil dat minister Henk Kamp de schade aan woningen als gevolg van mijnbouw weer gaat vergoeden. Kamp wees onlangs verzoeken van enkele eigenaren van woningen af.

De eigenaren hadden om een schadevergoeding gevraagd omdat hun woningen door instortende mijngangen of omhoogkomende grond zodanige scheuren hadden opgelopen, dat ze onverkoopbaar waren geworden.

Kamp wees de verzoeken van de hand wegens verjaring. De Domaniale Mijn in Kerkrade sloot in 1969. Daarna hadden inwoners nog 30 jaar recht op schadevergoeding als hun woningen door mijngangen werden beschadigd.

De gemeente legt zich daar niet bij neer. In een brief aan Kamp schrijven B&W dat de schade aan de woningen veroorzaakt wordt door opkomend grondwater. Die zoekt zich een weg naar boven van de talloze mijnschachten, die daardoor vollopen of instorten. Dat water werd tijdens de mijnbouw weggepompt, maar stijgt nu weer. Als gevolg daarvan zakt de bodem op sommige plaatsen in, terwijl de grond op andere plaatsen juist omhoog komt. Daardoor ontstaan scheuren in woningen.

Ontginningen

Kerkrade vreest dat het probleem zich in het hele Limburgse mijngebied voordoet. In Kerkrade is sprake geweest van ondiepe ontginningen. De kolenvelden lagen relatief vlak onder het maaiveld. Stijgend water heeft invloed op de stabiliteit van het gangenstelsel, en veroorzaakt verzakkingen.

Ook in de vakwereld is stijgend water een relatief nieuw fenomeen, aldus de gemeente Kerkrade. Internationaal wordt nog onderzocht wat de effecten daarvan zijn. Dat maakt het op zich moeilijk om aan te geven of en welke effecten nog meer in Kerkrade en Zuid-Limburg te verwachten zijn.

Volgens het Burgerlijk Wetboek is de eigenaar van de bovengrond ook eigenaar van tenminste de bovenste 100 meter van de ondergrond, aldus de gemeente. Daardoor is de eigenaar van de grond ook eigenaar van de daaronder gelegen mijngang of -schacht. De gemeente vraagt om nader juridisch onderzoek hiernaar.

Reageer op dit artikel