nieuws

Kamer wil tekst en uitleg over kering Oosterschelde

bouwbreed

De Tweede Kamer roept minister Schultz (infrastructuur) ter verantwoording. Aanleiding zijn verontrustende berichten in de media over de Oosterscheldekering, onwenselijke ontgrondingskuilen en een uitgelekt rapport.

Het CDA vroeg gisteren een spoeddebat aan, maar dat ging de Kamer te ver. Schultz krijgt eerst de kans om haar versie van het verhaal in een brief uit te leggen.

In de berichten zijn de pijlen vooral gericht op Rijkswaterstaat die zijn onderhoudstaken aan de Oosterscheldekering jarenlang zou hebben verwaarloosd. Rijkswaterstaat reageert nuchter en verklaart dat de Oosterscheldekering altijd aan de wettelijke eisen heeft voldaan.

De onderhoudsbudgetten van Rijkswaterstaat staan al wel langer onder druk. Dit kabinet kondigde vorige jaar al een bezuiniging aan van ruim 1,6 miljard euro tot en met 2020. Met het oog op Prinsjesdag dreigen nieuwe bezuinigingen.

De komende jaren moet Rijkswaterstaat inkrimpen. Honderden banen staan op de tocht. Rijkswaterstaat spreekt van een “zware opgave” in het ondernemersplan dat enkele maanden geleden is gepresenteerd.

“Het is een financiële taakstelling, maar we verwachten dat het personeelsbestand eind 2018 circa 1300 tot 1500 fte kleiner is. Tot 2015 betekent dat een krimp van ongeveer 1200 fte”, valt uit het plan op te maken. Nu telt Rijkswaterstaat ongeveer 9000 medewerkers.

Paul Oortwijn, directeur van NLingenieurs maakt zich geen zorgen over die ontwikkeling. Hij signaleert een ander probleem. “Er is bij Rijkswaterstaat en de markt voldoende kennis. Maar het ontbreekt aan gevoel voor urgentie. Je moet gewoon op tijd de vakman inhuren, zoals je met een elektricien ook doet. Rijkswaterstaat verwaarloost die rol tot nu toe.”

Over de Oosterscheldekering is Rijkswaterstaat glashelder. “Schultz heeft in april al gemeld dat het beheer rondom de Oosterscheldekering is aangescherpt. Een groter gebied wordt bemeten en strengere eisen worden gesteld aan de maximale steilheid van de hellingen van de ontgrondingskuilen.”

Reageer op dit artikel