nieuws

Hulp voor corporaties bij keuze zonnepanelen

bouwbreed

Een helpdesk en een internet-app moeten corporaties op gang helpen om met zonnepanelen aan de slag te gaan.

Die aanbeveling doet W/E-adviseurs in opdracht van Agentschap NL. Het bureau deed onderzoek naar acht corporatieprojecten met zonnepanelen.

Corporaties slagen er tot nu toe beperkt in om grootschalig gebruik te maken van zonnepanelen, constateren de adviseurs. Ze weten vaak niet goed waar ze moeten beginnen en zien veel beren op de weg.

De wet- en regelgeving wordt als knelpunt ervaren. Die is soms onduidelijk of complex. Hoe kan bijvoorbeeld de energiebesparing verrekend worden met de huur? Menige corporatiebestuurder heeft geen idee. Ook zien sommige corporaties door het grote aanbod van panelen door de bomen het bos niet meer.

De benauwde financiële positie wordt vaak als oorzaak gegeven om niets met panelen te doen. Ook wordt de weg van de minste weerstand gekozen door te wijzen op de kerntaken van corporaties. Volgens de adviseurs helpt het niet dat duurzaamheid bij menig corporatie nog een vreemde eend in de bijt is.

Toch zijn er ook volkshuisvesters die er wel in slagen de panelen op de daken te krijgen. Ze delen kennis met collegacorporaties, communiceren transparant met huurders en zijn goed in het verleiden van de bewoners om mee te doen.

Om de knelpunten uit de weg te ruimen, stellen de onderzoekers voor een helpdesk op te richten en een internet-app. Die moeten inzicht geven over de mogelijkheden en de wet- en regelgeving. Ook zou er een leidraad zonnepanelen opgesteld moeten worden.

De app en helpdesk kunnen corporaties helpen bij het plukken van laaghangend fruit, schrijven de onderzoekers. Ook kan aandacht besteed worden aan succesvolle voorbeeldprojecten. Waarschijnlijk komt de helpdesk uit de schoot van Aedes, Agentschap NL en de Woonbond. Deze organisaties werken op dit moment al samen op dit thema.

Reageer op dit artikel