nieuws

’Hier worden ook onze eigen mensen gelukkig van’

bouwbreed

Met een zonne-energiecentrale bezorgt Volker Wessels Telecom uit Apeldoorn kansarme jongeren in Namibië een nieuwe toekomst. De centrale werd niet simpelweg gedoneerd, maar kon worden gebouwd dankzij een unieke vorm van sponsoring. ‘‘Een vorm waar ook onze eigen mensen gelukkig van worden’’, zegt directeur Volker Wessels Telecom Netwerk Solutions John Quist.

Het energieproject kwam voort uit Quists opdracht aan het ma nagementteam een sponsoractie te bedenken die geen geld zou kosten. ‘‘Zomaar geld geven aan een goed doel is veel te gemakkelijk. Ik wilde dat onze mensen zich meer bewust zouden zijn van wat Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen eigenlijk inhoudt.’’

Zo kwam het telecombedrijf in contact met de stichting Young Africa, die naar mogelijkheden zocht om in Namibië een energiecentrale te bouwen ter ondersteuning van een trainingsprogramma voor kansarme jongeren op het gebied van zonne-energie.

Namibië kampt met een nijpend energietekort. Doordat de energieprijzen sterk stijgen en de stroom regelmatig uitvalt neemt de vraag naar duurzame energie toe. Maar er is een groot tekort aan technici die nieuwe energiebronnen kunnen installeren en onderhouden. Quist: ‘‘Behalve in telecom, doen wij ook in zonne-energie. En het voordeel van Afrika is dat de zon er volop schijnt. Dit was dus een kolfje naar onze hand.’’

Het zonnepanelenproject werd gefinancierd met de opbrengst uit afval, vertelt Quist. ‘‘Wij vervangen voor telecomoperators apparatuur zoals antennes. Dat spul wordt gewoonlijk weggegooid, maar er zitten waardevolle metalen in, koper en aluminium bijvoorbeeld. Die metalen eruit halen is een kostbaar proces, maar we konden er flink op besparen door het werk uit te besteden aan een van de sociale werkplaatsen van de Felua Groep. Zij hebben het afval gescheiden, wij hebben het verkocht en de opbrengst ging naar de zonne-energiecentrale.’’ De stichting Wilde Ganzen legde een bonus van 55 procent op de opbrengst, die ongeveer 17.000 euro bedroeg.

De centrale werd in Nederland door eigen personeel in de vrije tijd gebouwd en vervolgens in twee containers tegen een laag, door een zakenrelatie gesponsored tarief naar Namibië verscheept. De centrale levert jaarlijks naar schatting 20000 kilowatt.

Met dit resultaat was de opdracht volledig geslaagd, zegt Quist tevreden. ‘‘Dit initiatief is driedubbel maatschappelijk verantwoord. We helpen jongeren in Namibië aan een opleidingsmogelijkheid, we scheiden afval en we doen door de Felua Groep in te schakelen aan social return.’’

Een niet te verwaarlozen neveneffect is dat ook Volker Wessels Telecom zelf profiteert. Na het Namibië-project heeft het bedrijf vanuit de MVO-filosofie in de omgeving van Apeldoorn steun verleend aan verschillende non-profit organisaties. Quist: ‘‘Deze acties kosten ons eigenlijk alleen tijd, terwijl de winst aanzienlijk is. Ze maken de medewerkers bewuster en voeden de trots in onze organisatie. Mensen worden gelukkiger als ze anderen kunnen helpen. Dat heeft weer invloed op de output van je bedrijf. Een bedrijf werkt beter als de mensen gemotiveerd zijn.’’

Reageer op dit artikel