nieuws

‘Het is niet zo dat we door de weg heenzakken’

bouwbreed

Flevoland maakte tot op heden geen enkele reservering voor groot onderhoud of vervanging voor de oude delen van de provinciale infrastructuur. Het stond bij de provincie bekend als de ‘stille lasten’. Het provinciecollege pakt de handschoen op en heeft voor de komende 10 jaar een reservering gemaakt van 4,5 miljoen euro per jaar.

Jaap Lodders, gedeputeerde van Flevoland (verkeer en vervoer) legt uit hoe infra van de begroting van Flevoland verdween, en er weer op kwam.

Hoe lang is dit probleem al bekend?

“Het probleem kent een lange geschiedenis. Het grootste deel van de infrastructuur in Flevoland is aangelegd tussen 1950 en 1980 door de Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders. In 1986 is Flevoland als provincie ontstaan, daarbij heeft het alle infrastructuur overgedragen gekregen van de Rijksdienst. De provincie heeft daar niets voor betaald, daarom zijn er ook nooit afschrijvingen in de boeken komen staan. Deze kwestie is al sinds die tijd bekend. Dit geldt overigens alleen voor de wegen die we van de rijksdienst overgedragen hebben gekregen. De afschrijving van wegen die we zelf hebben aangelegd, is wel gedekt.”

Waarom is er niet eerder geld gereserveerd?

“De provincie heeft de aanlegkosten niet gemaakt, daardoor zijn nooit afschrijvingen op de begroting opgenomen. Het is destijds een keuze geweest om geen vervangingsinvesteringen te reserveren. Een brug kan zo’n 60 jaar mee, dus voor de oudste infrastructuur komt de vervangingstermijn in zicht. Het vorige college heeft in 2007 besloten de kosten niet langer voor zich uit te schuiven en toekomstige generaties ermee op te zadelen. Zij hebben grofweg in beeld gebracht wat er moest gebeuren en geld in de begroting gereserveerd. Overigens heeft altijd regulier beheer en onderhoud gewoon plaatsgevonden.”

Hoe heeft u het nu opgelost?

“We hebben net een inventarisatie afgerond waarbij we precies in kaart hebben gebracht wat de staat is van alle bruggen, wegen, watergangen, verkeerslichten, wegverlichting et cetera. Nu maken we een plan voor slim beheer en onderhoud. Bijvoorbeeld door het vervangen van onderdelen zaken in elkaar kunnen schuiven. Zo kun je in sommige gevallen delen van een brug vervangen, in plaats van het hele kunstwerk. De brug kan misschien tien of twintig jaar langer meegaan. In oktober bespreken we dit met Provinciale Staten en in december nemen we een finale beslissing over deze opzet.”

Wat kost dat?

“In eerste instantie dachten we dat we de komende tien jaar 100 miljoen euro nodig zouden hebben, maar nu lijkt het erop dat we met 4,5 miljoen euro per jaar toekunnen. In de huidige begroting staat al geld voor beheer en onderhoud. Samen komt dat op 6,6 miljoen euro. Dat zou genoeg moeten zijn.”

Kijkt u ook naar publiek-private samenwerkingsvormen?

“Het is best mogelijk dat we een andere vorm van aanbestedingen kiezen. We willen een plan dat financieel slim in elkaar steekt en ruimte biedt aan innovatieve technieken en aan innovatieve samenwerkingsvormen bij het beheerplan. De komende tijd nemen we daar besluiten over.”

Wat betekent dit voor de infrastructuur in Flevoland?

“Het is niet zo dat de staat van de infrastructuur slecht is, dat bruggen niet berijdbaar zijn of dat we door de weg heenzakken. De afgelopen 25 jaar hebben we gewoon onderhoud gepleegd. Uit het verdiepingsonderzoek blijkt dat sommige dingen in slechtere staat zijn dan gedacht, andere zijn in betere staat. Gemiddeld komt het zo uit als we gedacht hadden. Welk kwaliteitsniveau we willen hanteren is een politieke keuze van Provinciale Staten.”

Reageer op dit artikel