nieuws

‘Gebied eerder energieneutraal dan gebouw’

bouwbreed

Echte energieneutraliteit van gebouwen door middel van installaties is moeilijk te realiseren. Het is in elk geval duur, weet architect Paul de Ruiter, die op de Ecobouw een alternatief aanreikt: energieneutrale gebieden.

Een gebouw kan door middel van pv-panelen het equivalent van zijn eigen elektriciteitsverbruik produceren. Maar opslagsystemen om die elektriciteit ook op het meest gewenste moment beschikbaar te hebben zijn relatief duur. Het wordt makkelijker wanneer clusters van gebouwen samen energieneutraal worden gemaakt, maar de ultieme stap ligt volgens hem eerder op het niveau van een stad of regio.

Voor alle geproduceerde energie valt dan het efficiëntst een bestemming te vinden. Van industriële afvalwarmte die gebouwen kan verwarmen tot de benutting van warmte van koelsystemen in woningen in de directe omgeving. Ook voor elektriciteit geldt: zonnepanelen, warmtekrachtkoppeling, windenergie: in een smart grid vindt alles efficiënter zijn weg.

Energiebedrijven verliezen daarmee aan invloed en komen aan een deel van de transacties wellicht niet meer toe. Als alternatief, of op zijn minst aanvulling, ziet hij een soort energieschappen, naar het voorbeeld van waterschappen.

Een aspect dat pleit voor een gebiedsbenadering is ook, licht de architect toe, dat ook buiten de gebouwen zelf een grotere energie-efficiëntie moet zijn te bereiken. Veel energieverbruik dat valt toe te schrijven aan de gebouwde omgeving zit feitelijk in transport. Eerst van bouwmaterialen, later van de bewoners, en de goederen die ze kopen. Kortom: lokale autarkie als energieprestatie.

De Ruiter, die van duurzaamheid zijn handelsmerk maakte met in zijn portfolio onder meer het ontwerp van het energieneutrale hoofdkantoor van TNT in Hoofddorp, ziet in de rol van de gebruikers nog een laatste slag die moet worden gemaakt. Zonder extra installaties bleek in een hotel een besparing op warm water van 70 procent te halen, ontdekte hij bijvoorbeeld. Schoonmaakpersoneel liet standaard alle kranen lopen.

Reageer op dit artikel