nieuws

Friesland geeft regionaal mkb meer kans op werken

bouwbreed Premium

Europees en ook nationaal staat het midden- en kleinbedrijf er goed op als banenmotor. In de Europese Aanbestedingsrichtlijnen en in de Aanbestedingswet is het daarom mogelijk gemaakt dat grotere werken in percelen worden opgeknipt om het mkb meer kansen te geven op de aanbestedingsmarkt. “Dat gaan we dus doen”, zegt de Friese gedeputeerde Sietske Poepjes .

< vervolg van pagina 1

De N381 (Drachten-Drenthe) en de nog niet gegunde delen van de Centrale As, de autoweg van Nijega naar Dokkum, krijgen de primeur van het nieuwe aanbestedingsbeleid. De N381 bestond oorspronkelijk uit drie percelen, dat worden er nu elf. En de Centrale As wordt in liefst 20 delen aanbesteed.

Knippen waar kan, bij elkaar houden waar het moet, is de slogan van de gedeputeerde. “We hebben sinds 1 april de Aanbestedingswet met bijbehorende regels die voorrang voor het mkb wil. Daarover hebben we enkele maanden geleden een marktdialoog gehouden in het Abe Lenstrastadion. Je kunt wel zeggen dat je projecten gaat knippen, maar hoe kun je het werk dan het best in de markt zetten. Uit de dialoog zijn nuttige zaken gekomen die we in ons beleid opnemen”, aldus Poepjes.

De bedoeling is nu om percelen onder de miljoen meervoudig onderhands aan te besteden. Boven de miljoen wil Friesland de niet openbare Europese procedure met voorselectie doen. Welk model ook gekozen gaat worden, transparantie zal er altijd zijn, verzekert zij.

Het knippen zal niet zomaar geografisch gebeuren. In sommige gevallen zal er op werksoorten worden geknipt, in andere gevallen op verbondenheid van de werksoorten en de impact op de omgeving.

Het gunningscriterium wordt de economisch meest voordelige inschrijving. “Daarbij zal overlast voor de omgeving en verkeershinder een belangrijk beoordelingscriterium worden waar goed op gescoord kan worden”, zegt Poepjes. Ook zullen de deelprojecten in de markt worden gezet als geïntegreerde contracten, in ieder geval design & construct.

De provincie wil verder in de contracten ook nog aan social returndoen. “Hoe precies weten we nog niet. We hebben binnen de provincie een coördinator social return en hebben ook al positieve ervaringen opgedaan. We vinden het nu echter belangrijk dat het regionale mkb kansen krijgt. Dat is goed voor de lokale en regionale werkgelegenheid. Maar welke eisen we precies gaan stellen, bespreken we nog met het bedrijfsleven”, aldus Poepjes.

Bouwend Nederland Regio Noord juicht het Friese initiatief toe. Wel plaatste regiomanager Rolf Koops enkele kanttekeningen. Zo moet er op gelet worden dat aanbestedende diensten niet doorslaan in het knippen van projecten. Vergeten wordt wel eens dat regionale vestigingen van grote landelijke bedrijven ook hun werknemers in Friesland hebben wonen. “Kijk dus naar de Friese werkgelegenheid en niet alleen maar naar mkb”, is zijn advies.

Heel blij is hij met de zoektocht van de provincie naar mogelijkheden de voorfinanciering te beperken. “Door de strakke bankennormen hebben zelfs goede, solvabele bedrijven moeite de financiering rond te krijgen. Dat de provincie daar oog voor heeft, is een goede zaak”, aldus Koops.

Als het aan Poepjes ligt, blijft het overigens niet bij de twee projecten waar nu mee aan de slag gegaan wordt.

Reageer op dit artikel